:

Hur lång är 1 NM?

Innehållsförteckning:

  1. Hur lång är 1 NM?
  2. Hur lång tid tar en distans?
  3. Hur mycket är en distans i km?
  4. Hur lång är Ensjömil?
  5. Hur långt är 600 sjömil?
  6. Hur många distansminuter är en grad?
  7. Hur lång tid är en distansminut?

Hur lång är 1 NM?

Nautisk mil (i Sverige) är lika med distansminut som är lika med storcirkelminut är lika med 1851,852 meter eller 1852 meter för praktiskt bruk.

Hur lång tid tar en distans?

En knop är det samma som en nautisk mil i timmen. Gör du 10 knop, kommer du alltså avverka 10 nautiska mil på en timme. Vår distans om 5M i exemplet ovan kommer alltså ta halva den tiden, om vi nu går med 10 knop. På en halvtimme kommer vi nå Jungfrufjärden.

Hur mycket är en distans i km?

Nautiska mil till Kilometer

1 Nautiska mil = 1.852 Kilometer10 Nautiska mil = 18.52 Kilometer
3 Nautiska mil = 5.556 Kilometer30 Nautiska mil = 55.56 Kilometer
4 Nautiska mil = 7.408 Kilometer40 Nautiska mil = 74.08 Kilometer
5 Nautiska mil = 9.26 Kilometer50 Nautiska mil = 92.6 Kilometer

Hur lång är Ensjömil?

Sjömil är numera liktydigt med nautisk mil eller distansminut i dagligt språkbruk. Och är då 1 852 meter, motsvarande 1/60 latitudgrad.

Hur långt är 600 sjömil?

Nautisk mil (förkortat M), även benämnd distansminut eller sjömil, är en längdenhet som används internationellt inom sjöfart och luftfart. En nautisk mil definieras som exakt 1 852 meter.

Hur många distansminuter är en grad?

Distanssekund – en sextiondels distansminut, dvs 30,864 m. Storcirkelgrad – 60 distansminuter, dvs 111.120 , alltså ~111 km (motsvarar 1°, dvs 1/90-del av avståndet mellan polerna och ekvatorn).

Hur lång tid är en distansminut?

Nautisk mil (förkortat M), även benämnd distansminut eller sjömil, är en längdenhet som används internationellt inom sjöfart och luftfart. En nautisk mil definieras som exakt 1 852 meter. Den nautiska milen är inte en SI-enhet, men den är godkänd för användning inom SI.