:

Vad är skillnaden mellan en saga och en berättelse?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är skillnaden mellan en saga och en berättelse?
 2. Hur man kan skriva en saga?
 3. Vad betyder en saga?
 4. Vad ska vara med i en saga?
 5. Hur bygger man upp en saga?

Vad är skillnaden mellan en saga och en berättelse?

Saga är en litterär genre. ... Ofta blandar vissa ihop saga och myt. En myt är en berättelse om ett gudomligt skeende som har en grundläggande betydelse för människan medan sagan är en berättelse som oftast läses för barn och som har övernaturliga inslag som magi, talande djur, förtrollade skatter och mytologiska väsen.

Hur man kan skriva en saga?

Om man ska skriva en saga så är det bra om man vet vad sagan ska handla om. När man har kommt på det kan man börja skriva. Man kan börja sagan med fraserna: "Det var en gång" eller "För mycket länge sen". Man kan även börja med att någon gör något, till exempel "Lisa öppnade dörren till köket".

Vad betyder en saga?

Båda namnen är kända från den fornnordiska mytologin där de bärs av två asynjor (gudinnor). Namnet Saga har förklarats på två sätt: antingen betyder det 'den som ser, sanningssägaren” eller också är det samma ord som i substantivet saga 'berättelse'.

Vad ska vara med i en saga?

Sagans delar

 • Inledning: Det var en gång… För länge sedan… En beskrivning av huvudpersonen och miljön!
 • Handling: En händelse, ett problem Berättelsen/Handlingen.
 • Avslutning: En upplösning, hur löste det sig Ett avslut för att knyta ihop berättelsen!

Hur bygger man upp en saga?

Sagans delar

 1. Inledning: Det var en gång… För länge sedan… En beskrivning av huvudpersonen och miljön!
 2. Handling: En händelse, ett problem Berättelsen/Handlingen.
 3. Avslutning: En upplösning, hur löste det sig Ett avslut för att knyta ihop berättelsen!