:

Hur stor får bruttovikten vara på BK1 väg?

Innehållsförteckning:

 1. Hur stor får bruttovikten vara på BK1 väg?
 2. Hur högt får Drivaxeltrycket vara på en BK2 väg?
 3. Hur långt axelavstånd får det vara i en Trippelaxel?
 4. Vad är en tung lastbil?
 5. Hur får du köra en tung lastbil?
 6. Hur många ton går det att lasta lastbilen?
 7. Vad är gränsen för bredd på lastbilar?

Hur stor får bruttovikten vara på BK1 väg?

Enskilda vägar är inte klassificerade utan regleras med lokala bestämmelser. BK1 Max 64 tons bruttovikt tillåts. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre. BK2 Max 51,4 tons bruttovikt.

Hur högt får Drivaxeltrycket vara på en BK2 väg?

1. Max drivaxeltryck på motordrivet fordon. 2. Är avståndet mindre än 100 cm får boggit- rycket på BK 1, BK 2, BK 3 och BK 4 inte vara högre än 11,5 ton.

Hur långt axelavstånd får det vara i en Trippelaxel?

Max trippelaxeltryck Trippelaxel är det när tre axlar i ett fordon har mindre avstånd mellan den första och den tredje axeln än 5,0 meter. Om avståndet mellan den första och den tredje axeln är mindre än 260 cm får trippelaxeltrycket inte överstiga 21 ton för BK 1, 20 ton för BK 2 eller 13 ton för BK 3.

Vad är en tung lastbil?

 • En tung lastbil har en totalvikt som överstiger 3,5 ton. Tung lastbil får köra högst 90 km/timmen på motorväg eller motortrafikled, 80 km/timmen på annan väg eller om lastbilen har släp. Lätt lastbil får köra den hastighet som gäller för vägen.

Hur får du köra en tung lastbil?

 • Tung lastbil får köra högst 90 km/timmen på motorväg eller motortrafikled, 80 km/timmen på annan väg eller om lastbilen har släp. Lätt lastbil får köra den hastighet som gäller för vägen. Det är viktigt att veta hur du ska lasta lastbilen. Läs mer om mått och vikt.

Hur många ton går det att lasta lastbilen?

 • Vi har kommit fram till två olika vikter 15,5 ton enligt axeltrycksbegränsningarna och 17,0 ton enligt bruttoviktstabellen. Lastbilen får alltså ha en totalvikt på maximalt 15,5 ton, då går det att lasta 15,5 ton – 10,4 ton (som är tjänstevikten) = 5,1 ton.

Vad är gränsen för bredd på lastbilar?

 • Längd & bredd på lastbilar En lastbil i Sverige får vara ända upp till 25.25 m långa och 2.60 m breda. I Europa är gränsen för lastbilar 18 m. Långtradare är ett begrepp som används få längre lastbilar vid fjärrtransporter långt bort.