:

Vem drabbas av våld i nära relationer?

Innehållsförteckning:

 1. Vem drabbas av våld i nära relationer?
 2. Hur många drabbas av våld i nära relationer?
 3. Vad menas med våld i nära relationer?
 4. Vad är psykiskt våld i nära relationer?
 5. Vad gör Socialstyrelsen för våld i nära relationer?
 6. Vad är våld och utsatthet i nära relationer?
 7. Vem är förövaren av våld i nära relationer?

Vem drabbas av våld i nära relationer?

Våld i nära relationer drabbar både kvinnor och män. Men kvinnor drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt våld. ... Många barn upplever våld i sin familj. Enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, lever cirka 150 000 barn i Sverige tillsammans med en förälder som blivit misshandlad av den andra föräldern.

Hur många drabbas av våld i nära relationer?

Den visar att 14 procent av kvinnorna och 5 procent av männen någon gång efter 18 års ålder hade blivit utsatta för fysiskt våld eller hot om fysiskt våld i en pågående eller avslutad parrelation.

Vad menas med våld i nära relationer?

Ämnesguider om våld i nära relationer. Våld i nära relationer kännetecknas av att den utsatta har en nära relation till och ofta starka känslomässiga band till förövaren. Detta försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott. Våldet sker vanligtvis inomhus i offrets egen bostad.

Vad är psykiskt våld i nära relationer?

 • Olika former av isolering, verbala kränkningar, känslomässig utpressning, skambeläggande samt utnyttjande av barnen för att få kontroll över den andra föräldern är exempel på psykiskt våld i nära relationer.

Vad gör Socialstyrelsen för våld i nära relationer?

 • Socialstyrelsen har flera uppdrag för att göra det möjligt att genomföra strategin. Våld i nära relationer drabbar både kvinnor och män, men kvinnor drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt våld. Förövaren är i majoriteten av fallen en man. Många barn upplever våld i sin familj.

Vad är våld och utsatthet i nära relationer?

 • Definition av våld och utsatthet i nära relationer. Våld i nära relationer är ofta ett mönster av handlingar som kan vara allt ifrån subtila handlingar till grova brott. Mer konkret är det allt ifrån att bli förlöjligad till att utsättas för våldtäkt eller allvarliga hot. Det är ofta kombinationer av fysiskt, sexuellt och psykiskt våld.

Vem är förövaren av våld i nära relationer?

 • Våld i nära relationer drabbar både kvinnor och män, men kvinnor drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt våld. Förövaren är i majoriteten av fallen en man. Många barn upplever våld i sin familj. Enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, lever cirka 150 000 barn i Sverige tillsammans med en förälder som blivit misshandlad av den andra föräldern.