:

Hur är kyckling bra för miljön?

Innehållsförteckning:

  1. Hur är kyckling bra för miljön?
  2. Varför är kyckling klimatsmart?
  3. Är ekologisk kyckling bra för miljön?
  4. Varför ska man välja svensk kyckling?
  5. Varför ska man välja kyckling?
  6. Är köttfärs bra för ekonomin?
  7. Är kyckling dyrare än nötkött?

Hur är kyckling bra för miljön?

Gris och kyckling orsakar betydligt mindre utsläpp än nötkreatur och får, 5-8 kg koldioxidekvivalenter /kg för griskött och 2-3 kg koldioxidekvivalenter/kg för kycklingkött (båda utan ben). Fodret står för en relativt stor del av köttproduktionens utsläpp av växthusgaser, särskilt för kyckling och gris.

Varför är kyckling klimatsmart?

Kyckling är det av våra vanligaste köttdjur som är bäst på att omvandla spannmål och proteinfoder till kött. Resultatet blir att svensk kyckling orsakar låga utsläpp av växthusgaser per kg kött i jämförelse med annat kött.

Är ekologisk kyckling bra för miljön?

Klimatavtrycket för kyckling hamnar således på 2–4 kg CO2 per kg benfritt kött och det blir grönt ljus. Ekologiska kycklingar gör av med mer foder än konventionella på grund av att de lever längre, och utsläppen av växthusgaser per kg kött blir således högre för ekologisk kyckling än för konventionell kyckling.

Varför ska man välja svensk kyckling?

Kycklingen är mycket bra på att utnyttja fodret och behöver därför äta relativt lite. Svenska kycklingar äter också till största delen svenskt spannmål, och ofta från den egna gården. Det innebär korta och få transporter. Eftersom kycklingen jämförelsevis äter små mängder foder innebär det små odlingsarealer.

Varför ska man välja kyckling?

Förutom proteiner är kyckling också rik på vitaminer. Genom att äta kyckling får dina gäster bland annat de viktiga B-vitaminer som stärker immunsystemet, förbättrar nervsystemet och ger, i allmänhet, mer energi i vardagen.

Är köttfärs bra för ekonomin?

Det är väl känt att köttproduktion har stor påverkan på miljön och att en hög konsumtion av kött kan ha negativa hälsoeffekter. Offentliga, ekonomiska stöd premierar inte ökad köttproduktion men trots detta produceras mer svenskt kött än vad konsumenterna vill köpa.

Är kyckling dyrare än nötkött?

Kyckling har generellt lågt pris jämfört med annat kött (se > Om prisjämförelser). Djupfryst är som regel billigare än färsk, runt 20% lägre. Hel kyckling är 25-30% billigare än om styckdelarna inköps var för sig. Dyraste styckdel är kycklingfilé.