:

Vad kan man göra med KNX?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kan man göra med KNX?
 2. Vad kostar en KNX installation?
 3. Vad är ett smart hem?
 4. Vilken spänning ligger på databussen i ett KNX system?
 5. Hur programmerar man KNX?
 6. Vad kostar elinstallation i en villa?

Vad kan man göra med KNX?

Med KNX kan du integrera fastighetens elfunktioner i ett enda system och få allt att fungera tillsammans efter behov. Du kan snabbt och enkelt få mycket avancerade funktioner inom till exempel belysning, värme, kyla, ventilation, larm och solskydd.

Vad kostar en KNX installation?

Den kostar cirka 10 000 kronor, men har du den kan du sedan ändra funktioner och inställningar själv. Det finns också andra alternativ för den som inte är lika haj på programmering. Hager har exempelvis ett system som heter KNX Easy. - Då sätter man in en liten programmeringsserver i centralen.

Vad är ett smart hem?

När vi pratar om ett “smart hem” så menar vi ett hem som har elektronik som är ansluten till Internet, och som du kan styra och kommunicera med via din telefon eller en touchskärm. Det kan exempelvis vara musikanläggning, TV, belysning, uppvärmning, och mycket annat.

Vilken spänning ligger på databussen i ett KNX system?

KNX-bussen matas med säkerhetsklenspänning 24DC (SELV) För busskabeln och bussapparater gäller samma bestämmelser som för den övriga starkströmsinstallationen (Starkströmsföreskrifterna).

Hur programmerar man KNX?

programmerar du KNX

 1. A: Öppna ETS och skapa ett nytt projekt.
 2. B: Öppna Byggnadsvyn och lägg in Byggnad, Våningsplan, Rum och El-centraler. ...
 3. C: Ställ in apparaternas alla parametrar.
 4. D: ...
 5. Gruppadressering.
 6. Exempel för belysning, klimat och solskydd.
 7. Indelning för 3 nivåer är:
 8. Indelning för 2 nivåer är:

Vad kostar elinstallation i en villa?

EL: kr per kvadratmeter. EL: kr per kvadratmeter. Underlaget till kostnadsbedömnigen består ofta i en enkel beskrivning om hur stort huset är tänkt att bli samt eventuellt vad det är tänkt att användas till.