:

Hur påverkas kvinnor av östrogen?

Innehållsförteckning:

  1. Hur påverkas kvinnor av östrogen?
  2. Vad kan du göra med brist på östrogen?
  3. Vilka symtom har kunnat sättas i samband med östrogennivåer?
  4. Kan lokal behandling med svaga östrogener ge biverkningar?
  5. Kan östrogenbehandling ges lokalt?

Hur påverkas kvinnor av östrogen?

Hormonet gör att kvinnor utvecklar bröst, kroppshår och menstruation. Det styr menstruationscykeln och spelar stor roll vid graviditet. Även klimakteriet sätts igång av östrogen och andra könshormoner. Dessutom har östrogen flera andra roller i kroppen.

Vad kan du göra med brist på östrogen?

  • Brist på östrogen kan ge en rad tråkiga effekter, däribland sämre sömn på grund av värmevallningar och svettningar. Det kan bidra till en sänkt livskvalitet, eftersom man aldrig känner sig riktigt utvilad. En annan effekt är att underlivets slemhinnor blir torrare och skörare.

Vilka symtom har kunnat sättas i samband med östrogennivåer?

  • Det finns tre symtom som direkt har kunnat sättas i samband med sjunkande östrogennivåer, nämligen: 1 värmevallningar 2 svettningar 3 torra slemhinnor i underlivet.

Kan lokal behandling med svaga östrogener ge biverkningar?

  • Lokal behandling med svaga östrogener i underlivet brukar inte ge några biverkningar och om det förekommer sådana brukar de gå över efter en kort tid. ... Effekten av slidpiller eller salva för lokal behandling av underlivet kommer redan inom några dagar.

Kan östrogenbehandling ges lokalt?

  • Östrogenbehandling kan ges lokalt i form av slidpiller eller kräm som är receptfria. Även tablett- eller plåsterbehandling, liksom en slidring som avger östrogen, kan ha effekt – men för dessa krävs recept.