:

När kan man få semesterersättning?

Innehållsförteckning:

  1. När kan man få semesterersättning?
  2. Har du rätt till semester?
  3. Hur många dagar får du semesterledighet per år?
  4. När Har du rätt till obetalda semesterdagar?
  5. Vad är intjänandeår och semesterår?

När kan man få semesterersättning?

Det sker vanligtvis månaden efter att du tagit ut din semester. Semestertillägget på rörliga lönedelar (12 procent) ska betalas ut senast en månad efter semesterårets slut (vanligtvis senast den 30 april).

Har du rätt till semester?

  • Semester är en lagstiftad rätt till ledighet under ett visst antal dagar under året. Din rätt till semester regleras i semesterlagen, men även i kollektivavtal och i ditt anställningsavtal. Semestern finns för att du ska kunna få tillfälle att vila och återhämta dig. Antal semesterdagar du har rätt till

Hur många dagar får du semesterledighet per år?

  • Semesterlagen ger dig rätt till 25 dagar semesterledighet per år oavsett din ålder eller anställningsform. I de flesta fall fylls dina semesterdagar på den 1 april varje år. Enligt lag räknas all semesterledighet i hela dagar, så det går inte att ha semester en halv dag. Semesterns längd och när den får tas ut

När Har du rätt till obetalda semesterdagar?

  • Om du nyanställs mellan 1 april och 31 augusti, så har du rätt till 25 obetalda semesterdagar innevarande semesterår. Om du nyanställs mellan 1 september och 31 mars så har du rätt till 5 obetalda semesterdagar under den tid som återstår av semesteråret, det vill säga till och med 31 mars.

Vad är intjänandeår och semesterår?

  • Intjänandeår är det år du tjänar in semesterlön för att få betald semester, medan semesterår är det år du tar ut semestern. Både intjänandeår och semesterår räknas från 1 april till och med 31 mars. Intjänandeåret ligger före semesteråret.