:

Hur lång blir din bromssträcka om du sänker farten till 30 km h?

Innehållsförteckning:

 1. Hur lång blir din bromssträcka om du sänker farten till 30 km h?
 2. Hur lång blir bromssträckan om man kör 100 km h?
 3. Hur lång blir bromssträckan?
 4. Hur lång blir bromssträckan om du kör i 120?
 5. Hur mycket längre blir din bromssträcka när du ökar hastigheten från 10 km h till 30 km h?
 6. Hur mycket längre blir bromssträckan vid svår halka?
 7. Hur lång blir bromssträckan om du kör i 30?
 8. Hur lång blir stoppsträckan om du kör i 50 km h?
 9. Hur ska man räkna ut bromssträckan?
 10. Vad påverkar bromssträckan i ett fordon?
 11. Vad är reaktionsträckan och bromssträckan?
 12. Hur lång är bromssträckan på fordonet?

Hur lång blir din bromssträcka om du sänker farten till 30 km h?

Lätt metod: Räkna ut bromssträckan Formel: Stryk nollan i hastigheten, multiplicera siffran med sig själv och multiplicera sedan med 0,4. 0,4 kommer av att bromssträckan från 10 km/h på torrt väglag är cirka 0,4 meter.

Hur lång blir bromssträckan om man kör 100 km h?

Räkneexempel bromssträcka Det betyder att bromssträckan är ca 40 meter när du kör i 100 km/h vid torrt väglag. Bromssträckan ökar kvadratiskt. Om du känner till bromssträckan vid en viss hastighet så vet du även att 2 gånger så hög hastighet ger 4 gånger så lång bromssträcka.

Hur lång blir bromssträckan?

Typiska värden för bromssträckan på torr asfalt och utan dubb är: Från 90 km/h ca 40 meter och från 110 km/h ca 60 meter. På våt asfalt och utan dubb: Från 90 km/h ca 50 meter och från 110 km/h ca 75 meter.

Hur lång blir bromssträckan om du kör i 120?

Om du kör i 110 km/h så blir bromssträckan 60,5 meter under perfekta förhållanden. Under dåliga förhållanden kan bromssträckan bli många gånger längre än under perfekta förhållanden.

Hur mycket längre blir din bromssträcka när du ökar hastigheten från 10 km h till 30 km h?

Hur påverkas bromssträckan om du ökar din hastighet från 10 km/h till 30 km/h? Den blir 3 gånger längre. Den förblir oförändrad.

Hur mycket längre blir bromssträckan vid svår halka?

Om du kör på ett halt väglag kan bromssträckan bli 10 ggr längre än om du kör på ett torrt väglag.

Hur lång blir bromssträckan om du kör i 30?

Bromssträckan förändras kvadratiskt mot hastigheten. I detta fall ökar man hastigheten 3 gånger, det vill säga att bromssträckan blir 9 gånger längre (3x3). 6 x 9 = 54 meter.

Hur lång blir stoppsträckan om du kör i 50 km h?

Cirka 50 meter. Cirka 75 meter. Stoppsträckan = reaktionssträckan + bromssträckan.

Hur ska man räkna ut bromssträckan?

 • Räkna ut bromssträcka. Formel för att räkna ut bromssträckan: Ta bort sista siffran i hastigheten, multiplicera siffran med sig själv och multiplicera sedan med 0,4. Exempel: Hastighet 100 km/tim, 10 (hastighet utan sista siffran) * 10 (multiplicera med sig själv) * 0.4 (multiplikationsvärde) = 40 meter. Tabell bromssträcka.

Vad påverkar bromssträckan i ett fordon?

 • Vägens lutning påverkar även bromssträckan på grund av tyngdkraften. Sträckan blir kortare i en uppförsbacke och längre i en nedförsbacke. Däckens skick har betydelse för vilket väggrepp ett fordon har. Slitna däck ger en längre bromssträcka då kontakten med vägen är sämre.

Vad är reaktionsträckan och bromssträckan?

 • Stoppsträckan är reaktionssträckan + bromssträckan. Först räknas reaktionssträckan ut: 90 km/h ⇒ 9. 9 * 1 * 3 = 27 meter reaktionssträcka. Därefter räknas bromssträckan ut: 90 km/h ⇒ 9. 9 * 9 = 81. 81 * 0,4 = 32 meter bromssträcka. Nu läggs de båda sträckorna ihop:

Hur lång är bromssträckan på fordonet?

 • Dubblar du hastigheten blir bromssträckan 4 gånger så lång det vill säga om du kör i 50 km/tim är bromssträckan c:a 10 meter och vid en hastighet av 100 km/tim är sträckan c:a 40 meter. Typ av väg och väglaget har naturligtvis även stor betydelse för hur snabbt man kan få stopp på fordonet.