:

Var slänger man mediciner?

Innehållsförteckning:

  1. Var slänger man mediciner?
  2. Vad händer i kroppen när man tar läkemedel?
  3. Får man byta läkemedel?
  4. Vad är läkemedelsförmåner?
  5. Hur ska ett läkemedel få säljas i Sverige?
  6. Vilka typer av läkemedel finns i ändtarmen?

Var slänger man mediciner?

Apoteken tar emot överblivna eller för gamla mediciner från hushåll. För använda sprutor och kanyler kan du på de flesta apotek hämta en särskild behållare, som när den är full lämnas till apoteket eller till kommunens insamling av farligt avfall.

Vad händer i kroppen när man tar läkemedel?

Vad händer med läkemedel i kroppen? När du tar läkemedel genom munnen tas det verksamma ämnet ofta upp i blodet via slemhinnorna i magen och tunntarmen eller munhålan. Sedan sprids det i kroppen via blodet och når det ställe där det ska verka.

Får man byta läkemedel?

Bedömning av utbytbara läkemedel och periodens vara. Läkemedelsverket beslutar om läkemedels utbytbarhet. För att läkemedel ska vara utbytbara ska de ha bedömts som medicinskt likvärdiga vad gäller sammanvägd effekt och säkerhet.

Vad är läkemedelsförmåner?

  • Läkemedelsförmånerna omfattar normalt sett bara läkemedel som används i öppen vård, där patienten själv svarar för läkemedelskostnaden. Inom slutenvård samt i hemsjukvård svarar landstingen i regel för hela kostnaden.

Hur ska ett läkemedel få säljas i Sverige?

  • Läkemedel är ämnen som kan användas för att förebygga, lindra eller bota sjukdomar. För att ett läkemedel ska få säljas i Sverige måste det vara godkänt av det svenska eller det europeiska läkemedelsverket.

Vilka typer av läkemedel finns i ändtarmen?

  • Läkemedel finns i många olika former: Läkemedel som du tar genom munnen, till exempel tabletter, kapslar och flytande former som suspensioner och lösningar. Läkemedel som du för in i ändtarmen, till exempel stolpiller, så kallade suppositorier. Läkemedel som du för in i slidan, till exempel vagitorier och slidkräm.