:

Varför svimmar vi när blodtrycket är för lågt?

Innehållsförteckning:

  1. Varför svimmar vi när blodtrycket är för lågt?
  2. Varför får man plötsligt lågt blodtryck?
  3. Vad är lågt blodtryck när man står upp?
  4. Hur mycket blodtryck har du som vuxen om du känner av symtom?
  5. Vad är lågt blodtryck efter måltid?
  6. Kan lågt blodtryck bero på något annat?

Varför svimmar vi när blodtrycket är för lågt?

Men om blodtrycket i kroppen sjunker eller blodcirkulationen till hjärnan tillfälligt försämras kan yrsel uppkomma. Ofta beskrivs den som en ”svimningskänsla” eller att ”det svartnar för ögonen”. Om syrebristen varar under flera minuter kan den leda fram till medvetslöshet ”svimning”.

Varför får man plötsligt lågt blodtryck?

Blodtrycksfall sker ofta i samband med att du reser dig upp för snabbt. Det kan till exempel ske när du reser dig upp i sängen efter att ha legat ner eller att du reser dig för snabbt upp från en stol. Ibland kan kroppen även instinktivt reagera med ett blodtrycksfall om du blir skrämd.

Vad är lågt blodtryck när man står upp?

  • Lågt blodtryck när man står upp eller den medicinska termen ortostatisk hypotension är lågt blodtryck när man reser sig snabbt eller andra orsaker som uttorkning, brist på mat eller om du är för trött. Det kan också relateras till genetisk sammansättning, ålder, medicin, kost och psykologiska faktorer samt infektion och allergi, ...

Hur mycket blodtryck har du som vuxen om du känner av symtom?

  • Blodtrycket mäts i millimeter kvicksilver, mm Hg, och anges med två värden, till exempel 120/80. Först anges det övre trycket och efter snedstrecket det undre trycket. Lågt blodtryck har du som vuxen om blodtrycket är under 90/60 och du känner av symtom.

Vad är lågt blodtryck efter måltid?

  • Lågt blodtryck efter måltid är en vanlig orsak till yrsel och svimningskänsla. Det förekommer vanligtvis efter stora måltider med högt kolhydratinnehåll. Man tror att det inträffar när blodet flyter in i blodkärlen runt magen och tarmarna.

Kan lågt blodtryck bero på något annat?

  • Men lågt blodtryck kan vara en indikation på ett annat, allvarligare problem. Detta gäller särskilt hos äldre där lågt blodtryck kan orsaka att hjärta, hjärna och andra vitala organ inte får tillräckligt med blod. Kroniskt, lågt blodtryck utan några andra symtom är nästan aldrig allvarligt. Hälsoproblem kan emellertid inträffa om blodtrycket ...