:

Hur bokför man en option?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bokför man en option?
  2. Vad är en emission av teckningsoptioner?
  3. Hur bokförs personaloptioner?
  4. Vad är en tecknings?
  5. Hur fungerar en köpoption?

Hur bokför man en option?

Redovisningsenheter som har som huvudverksamhet att investera i finansiella instrument klassificerar optioner som varulager. Man brukar bokföra optioner i kontogrupp 13, kontogrupp 18 eller som varuinköp i kontogrupp 40.

Vad är en emission av teckningsoptioner?

En emission av teckningsoptioner är ett av flera sätt för ett företag att öka sitt aktiekapital. En teckningsoption ger innehavaren rätt att vid en förutbestämd period i framtiden teckna sig för nya aktier till ett förutbestämt pris.

Hur bokförs personaloptioner?

Aktierelaterade ersättningar i form av emitterade egetkapitalinstrument till anställda bokförs genom att ett konto för fritt eget kapital i kontogrupp 20 krediteras och att ett konto för personalkostnader i kontogrupp 70 eller 72 debeteras.

Vad är en tecknings?

En teckningsoption är ett värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa en nyemitterad aktie till ett förutbestämt pris under en bestämd tid i framtiden.

Hur fungerar en köpoption?

Det finns två slags optioner: köpoptioner och säljoptioner. En köpoption ger innehavaren rätt, men inte skyldighet, att, senast vid avtalat datum (lösendagen), köpa den underliggande varan till ett i förväg fastställt pris (lösenpriset).