:

Hur bokföra den slutliga skatten?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bokföra den slutliga skatten?
  2. Kan man bokföra kompensation för höga sjuklönekostnader?
  3. Kan du få kompensation för sjuklönekostnaderna?
  4. Vad är Den högsta kompensationen för Sjuklönen?
  5. Vad är premierna för sjuklöneförsäkringen?

Hur bokföra den slutliga skatten?

När räkenskapsåret är slut gör man bokslut, och som del av det arbetet räknar man ut hur mycket skatt företaget faktiskt ska betala. Denna skatt bokförs som en kostnad i resultaträkningen, på konto 8910.

Kan man bokföra kompensation för höga sjuklönekostnader?

  • Kompensation för sjuklönekostnader Bokföra kompensation för höga sjuklönekostnader på skattekonto – konto 1630. Bokföra kompensation för höga sjuklönekostnader på skattekonto, konto 1630, med bokföringsexempel och förklaring finns i den här artikeln längre ned.

Kan du få kompensation för sjuklönekostnaderna?

  • Du kan få kompensation (ersättning) för den del av sjuklönekostnaderna som överstiger: 0,5 procent av den totala lönekostnaden om den uppgår till högst 3 miljoner kronor årligen. 0,9 procent av den totala lönekostnaden om den överstiger 3 men inte 6 miljoner kronor årligen.

Vad är Den högsta kompensationen för Sjuklönen?

  • Den högsta kompensationen (ersättningen) som går att få är 250 000 kronor om året. Du kan få kompensation (ersättning) för den del av sjuklönekostnaderna som överstiger: 0,5 procent av den totala lönekostnaden om den uppgår till högst 3 miljoner kronor årligen.

Vad är premierna för sjuklöneförsäkringen?

  • Premierna för sjuklöneförsäkringarna är skattepliktiga för särskild löneskatt om 2 426 SEK (10000*24,26 %). Premierna för sjuklöneförsäkringen tas upp som underlag för särskild löneskatt i inkomstdeklarationen.