:

Hur bokföra såld inventarie?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bokföra såld inventarie?
  2. Hur bokför man betalning av Leverantörsskuld?
  3. Hur bokföra inköp av släpvagn?
  4. Hur bokföra inköp av tjänst utanför EU?
  5. Hur bokföra Förbrukningsinventarier?
  6. Hur räknar man ut realisationsresultat?

Hur bokföra såld inventarie?

Det gör man genom att jämföra försäljningspriset (exklusive moms) med det bokförda värdet (det vill säga anskaffningsvärdet minus ackumulerade avskrivningar). Om försäljningspriset är högre än det bokförda värdet är det en vinst som skall bokföras på konto 3973 ”Vinst vid avyttring maskiner och inventarier”.

Hur bokför man betalning av Leverantörsskuld?

När du bokför upp en leverantörsskuld krediterar du konto 2440 Leverantörsskulder och debiterar ett kostnadskonto och eventuell moms.

Hur bokföra inköp av släpvagn?

Löpande bokföring Företagets löpande utgifter för släpvagnar - och även vid hyra av släpvagnar - kan debiteras på konto 5690 Övriga kostnader för transportmedel eller ett konto i kontoklass 4 om det är en direkt kostnad.

Hur bokföra inköp av tjänst utanför EU?

Vid inköp av tjänster från en näringsidkare i utlandet (import) skall utgiften redovisas som "Inköp av tjänster från ett land utanför EU" i ruta 22 i skattedeklarationen för moms om reglerna om omvänd skattskyldighet tillämpas.

Hur bokföra Förbrukningsinventarier?

Bokföra förbrukningsinventarier För förbrukningsinventarier används konto 5410 Förbrukningsinventarie. Om det istället är frågan om ett förbrukningsmaterial som ska bokföras, används konto 5460 Förbrukningsmaterial.

Hur räknar man ut realisationsresultat?

Beräkning av realisationsresultatet minskas intäkten med tillgångens redovisade värde, se K2 punkterna 6.32 och 7.13. Mellanskillnaden utgör realisationsvinsten/-förlusten.