:

Hur bokföra Vidarefakturerade kostnader?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bokföra Vidarefakturerade kostnader?
  2. Vilken momssats vid Vidarefakturering?
  3. När används konto 2893?
  4. Vad är en utlägg?
  5. Hur bokför man vidarefakturering?
  6. Hur fakturerar du med moms när du gör vidarefakturering?
  7. Vad gäller moms vid vidarefakturering?

Hur bokföra Vidarefakturerade kostnader?

När du fakturerar kunden anger du summorna exklusive moms och lägger på moms din verksamhets momssats på fakturan. Intäkten för de vidarefakturerade delarna bokför du på konto 3590 Övriga fakturerade kostnader. I detta exempel har vi hållit i en utbildning samt betalt för en tågresa och kursmaterial.

Vilken momssats vid Vidarefakturering?

ex. som har 0% i moms verkar vara något som är extra krångligt. Men det är alltid kostnaden exklusive moms som ska vidarefaktureras och om då inköpet av porto har 0% i moms så är hela inköpet lika med din kostnad, vilken då ska faktureras till kunden med 25% i utgående moms.

När används konto 2893?

Om delägare i ett aktiebolag gör ett uttag för eget bruk debiteras vanligen ett särskilt privat avräkningskonto, t. ex. konto 2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del.

Vad är en utlägg?

Egna utlägg används för att bokföra betalningar för företagets eller föreningens utgifter som är gjorda med den anställdes privata pengar. ... För att den anställde eller delägaren ska få kompensation för utgiften måste den kunna bevisas, till exempel genom ett kvitto eller annan dokumentation.

Hur bokför man vidarefakturering?

  • Hur bokför man vidarefakturering? Momsen på leverantörsfakturan bokför du som vanligt på kontot för ingående moms (2641). När du fakturerar vidare kostnaden som en kundfaktura bokför du den utgående momsen på konto 2611. Du ska skicka med en kopia på den ursprungliga fakturan som underlag till kunden eller den du vidarefakturerar kostnaden till.

Hur fakturerar du med moms när du gör vidarefakturering?

  • Det normala är att du fakturerar MED MOMS när du gör en vidarefakturering . Det normala är att du fakturerar MED 25% MOMS när du gör en vidarefakturering. Både kostnaden och momsen nollar ut varandra i bokföringen. Se därför till att genomföra vidarefaktureringen i samma period som du bokat in originalfakturan från leverantören.

Vad gäller moms vid vidarefakturering?

  • Eftersom kostnaderna inte är underordnade ett uppdrag för kunden gäller lite andra regler gäller vid vidarefakturering. Du fakturerar fortfarande din kostnad, dvs exkl moms om du får lyfta momsen, men sedan lägger du på moms beroende på typen av vara eller tjänst du vidarefakturerar. För resor alltså 6% och för hotell och mat 12%.