:

Kan man sänka sitt aktiekapital?

Innehållsförteckning:

  1. Kan man sänka sitt aktiekapital?
  2. Vad innebär nedsättning av aktiekapital?
  3. Hur ökar man sitt aktiekapital?
  4. Varför vill man öka aktiekapital?
  5. Vad innebär gränser för aktiekapitalet?
  6. Hur ökar man Antal aktier i ett bolag?

Kan man sänka sitt aktiekapital?

Det är alltid bolagsstämman som fattar beslut om att minska aktiekapitalet. Styrelsen anmäler sedan beslutet för registrering till Bolagsverket. I många fall krävs dessutom en ansökan om tillstånd för att få verkställa minskningsbeslutet.

Vad innebär nedsättning av aktiekapital?

En nedsättning av aktiekapitalet kan göras av tre skäl: täckning av förlust (förutsätter att bolaget inte har något fritt eget kapital som motsvarar förlusten), avsättning till fritt eget kapital och återbetalning till aktieägarna.

Hur ökar man sitt aktiekapital?

Ett aktiebolag kan öka sitt aktiekapital på följande sätt:

  1. med teckningspriset för nya aktier som bolaget emitterar mot vederlag (betalning)
  2. med teckningspriset för egna aktier som bolaget avyttrar (överlåter)
  3. med en fondförhöjning.
  4. med en aktiekapitalinvestering.

Varför vill man öka aktiekapital?

Idag startas de flesta aktiebolag med 25 000 kr i aktiekapital. Behovet av ett högre aktiekapital kommer oftast senare i ett företagets utveckling, exempelvis om det behövs kapital för en investering eller en expansion.

Vad innebär gränser för aktiekapitalet?

Det är gränserna för vad aktiekapitalet och antalet aktier ska vara. Det minsta antalet aktier och det minsta aktiekapitalet bolaget får ha ska vara det faktiska antalet aktier respektive det faktiska aktiekapitalet, och maxgränserna bör vara fyra gånger högre (vilket är det högsta det får vara).

Hur ökar man Antal aktier i ett bolag?

Ett aktiebolag kan öka sitt aktiekapital genom att ta emot pengar, egendom eller genom en kvittning av en skuld. Som betalning för aktiekapitalet ger aktiebolaget ut konvertibler . Konvertiblerna ger innehavaren rätt att få aktier i framtiden.