:

Hur bokför man julklappar till personal?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bokför man julklappar till personal?
  2. Hur bokföra Coronagåva?
  3. Hur bokför man gåvor till anställda?
  4. Är det moms på gåvor till anställda?
  5. Hur bokför man en gåva?

Hur bokför man julklappar till personal?

Om kostnaden för julgåvorna understiger 500 kr (inklusive moms) är hela kostnaden avdragsgill. Du bokför då kostnaden på bokföringskonto 7690 Övriga personalkostnader och tar upp den moms som står på kvittot eller fakturan.

Hur bokföra Coronagåva?

Viktigt är att du på kvittot skriver till vem du har gett gåvan till och lägg till texten "kombinerad julgåva och coronagåva". Så länge beloppet är under 2500kr inklusive moms så kan du dra av både moms och inköpet så om du köpet något för 2500kr så bokför den ingående momsen på ex.

Hur bokför man gåvor till anställda?

En kostnad för en skattepliktig förmån av gåvor redovisas tillsammans med den ingående momsen i den kontogrupp som bäst motsvarar kostnadsslaget. För anställda sker förmånsbeskattningen i lönekörningen och redovisas som en kostnad (debetering) och en negativ kostnad (kreditering) i kontogrupp 73.

Är det moms på gåvor till anställda?

En julgåva till en anställd är skattefri, om den är av mindre värde (11 kap. 14 § 1 IL). En julgåva anses vara av mindre värde om värdet inte är över 450 kr inklusive mervärdesskatt. Om värdet är över 450 kr inklusive mervärdesskatt beskattas hela gåvan.

Hur bokför man en gåva?

bokför du gåvan En gåva till exempelvis en hjälporganisation är en kostnad för företaget utan att vara ett direkt inköp som driver verksamheten framåt. I stället bokför du din gåva som diverse övrig kostnad, du för in den i kontoklass 6, förslagsvis 6993, enligt BAS-kontoplanen 2014.