:

Hur räknas grundavdraget?

Innehållsförteckning:

 1. Hur räknas grundavdraget?
 2. Varför grundavdraget?
 3. Vilket är syftet med grundavdraget?
 4. Vad är ett förhöjt grundavdrag för pensionärer?
 5. Vad är grundavdraget för pensionär 2019?
 6. Vad är Den pensionsgrundande inkomsten?
 7. Vad är skattemässigt avdragsgilla på pensionskostnaderna?

Hur räknas grundavdraget?

Om du har en inkomst som understiger 20 200 behöver du inte betala någon skatt. Upp till 47 200 kronor får du ett grundavdrag på just den summan – 20 100 kronor. Du kan som mest få ett grundavdrag på 36 500 kronor. Detta gäller om du har en inkomst i intervallet 128 700 kronor till 147 300 kronor.

Varför grundavdraget?

Grundavdraget undantar en del av inkomsten från skatt, och lindrar därmed beskattningen för låginkomsttagare (som procentuellt sett får ett högre avdrag än höginkomsttagare). Har man väldigt låga inkomster kan det innebära att man inte betalar någon skatt alls under året.

Vilket är syftet med grundavdraget?

Grundavdraget är ett avdrag som automatiskt dras av från en persons beskattningsbara förvärvsinkomst och syftar till att skapa en lägsta gräns för när man börjar betala inkomstskatt.

Vad är ett förhöjt grundavdrag för pensionärer?

 • Personer över 65 års ålder har ett förhöjt grundavdrag. Det börjar vid 51.600 kr och är då 51.600 kr. Den som har en lägre inkomst betalar alltså ingen skatt. Högst är grundavdraget för pensionärer vid en inkomst på 207.0.300 kr. Avdraget är då 86.500 kr. Därefter sjunker det ner till 23.900 vid inkomster från 1.577.800 kr och uppåt.

Vad är grundavdraget för pensionär 2019?

 • Grundavdraget för pensionär 2020. Personer som fyllt 65 år eller mera vid årets början får ett förhöjt grundavdrag som maximalt kan uppgå till cirka 99 100 kr och som lägst till cirka 37 600 kr. Grundavdrag inkomstår 2019. För inkomståret 2019 ges följande avdrag till alla inkomsttagare som inte fyllt 65 år vid inkomstårets början:

Vad är Den pensionsgrundande inkomsten?

 • * 2018: Den pensionsgrundande inkomsten är din inkomst minskad med den allmänna pensionsavgiften med 7 procent. Det innebär att den högsta pensionsgrundande inkomsten är 468 750 kronor eller 39 063 kronor per månad.

Vad är skattemässigt avdragsgilla på pensionskostnaderna?

 • Pensionskostnader är skattemässigt avdragsgilla med 35 % av inkomsten under ett inkomstår eller det föregående inkomståret men maximalt med 10 prisbasbelopp (år ). Den särskilda löneskatten om 24,26 % (år ) på den skattemässigt avdragsgilla