:

Hur bokför man särskild löneskatt?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bokför man särskild löneskatt?
  2. Hur bokförs den slutliga skatten?
  3. Hur kan man bokföra särskild löneskatt?
  4. Vilken löneskatt är avdragsgill?
  5. Hur ska en redovisningsenhet betala särskild löneskatt?

Hur bokför man särskild löneskatt?

Den särskilda löneskatten på pensionskostnader bokförs normalt inte löpande under året. Utgifter för särskild löneskatt på pensionskostnader kan bokföras på konto 7530 Särskild löneskatt eller på konto 7532 Särskild löneskatt på pensionskostnader, deklarationspost/7533 Särskild löneskatt på pensionskostnader.

Hur bokförs den slutliga skatten?

När räkenskapsåret är slut gör man bokslut, och som del av det arbetet räknar man ut hur mycket skatt företaget faktiskt ska betala. Denna skatt bokförs som en kostnad i resultaträkningen, på konto 8910.

Hur kan man bokföra särskild löneskatt?

  • Särskild löneskatt bokförs som kostnad på konto 7533, och som skatteskuld på konto 2514. Det vanliga är att man bokför den särskilda löneskatten i samband med att man betalar sina pensionskostnader, men det förekommer också att man bokför en nettopost för hela året i samband med bokslutet. Exempel

Vilken löneskatt är avdragsgill?

  • Den särskilda löneskatten om 24,26 % (år ) på pensionskostnaden är skattemässigt avdragsgill som en kostnad i inkomstdeklarationen, detta gäller oberoende av om pensionskostnaden är avdragsgill eller ej.

Hur ska en redovisningsenhet betala särskild löneskatt?

  • En redovisningsenhet som har pensionskostnader måste betala särskild löneskatt om 24,26 % (år ) på inkomstårets pensionskostnader eftersom det inte betalas några sociala avgifter på pension när den betalas ut. Underlaget för särskild löneskatt och underlaget för avkastningsskatt tas upp i inkomstdeklarationen.