:

Hur bokas Importmoms?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bokas Importmoms?
  2. Vilka regler gäller för Importmoms?
  3. Hur bokföra varuinköp?
  4. Får man tillbaka Importmoms?
  5. Får man tillbaka Importmomsen?

Hur bokas Importmoms?

Importmomsen redovisas när en redovisningsenhet har fått en tullfaktura från Tullverket eller uppgifter från ett ombud till redovisningsenheten. Utgiften vid varuinköp från utlandet (import) skall redovisas som "Beskattningsunderlag vid import" i ruta 50 i skattedeklarationen för moms.

Vilka regler gäller för Importmoms?

När du importerar en vara behöver du betala moms, så kallad importmoms. Du som är momsregistrerad betalar momsen till Skatteverket. Du som inte är momsregistrerad betalar till Tullverket. Momsen är 25 procent för de flesta varor.

Hur bokföra varuinköp?

En redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden bokför varuinköp från Sverige när leverantörsfakturan har betalats och en redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden bokför inköp av varor från Sverige när leverantörsfakturan skapades eller när utbetalning sker (beror på vilket som inträffar tidigast).

Får man tillbaka Importmoms?

I dagens regelverk ska momsregistrerade företag som importerar varor till Sverige från länder utanför EU betala importmoms till Tullverket. Företag som har avdragsrätt kan sedan få tillbaka momsen från Skatteverket. Under 2013 betalades 50 miljarder kronor in i importmoms, varav merparten återbetalades.

Får man tillbaka Importmomsen?

I dag betalar momsregistrerade företag som importerar varor till Sverige från länder utanför EU importmoms till Tullverket. De företag som har avdragsrätt kan sedan få tillbaka momsen från Skatteverket.