:

Hur bokför man försäljning till EU-land?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bokför man försäljning till EU-land?
  2. När ska EU moms redovisas?
  3. Hur bokför man försäljning utanför EU?
  4. Hur bokföra EU moms?
  5. Vilket EU-land har lägst moms?

Hur bokför man försäljning till EU-land?

Vid försäljning av varor och tjänster till privatperson inom EU så gäller inte de generella reglerna kring omvänd skatteskyldighet. Momsen ska redovisas på samma sätt som om försäljningen skett inom Sverige. Tjänsten eller varan som säljs ska alltså beskattas i Sverige oavsett i vilket land köparen befinner sig i.

När ska EU moms redovisas?

När du som företagare säljer en vara eller tjänst till ett företag i ett annat EU-land ska du i regel inte ta ut någon moms på försäljningen. Köparen ska istället redovisa moms i det andra landet.

Hur bokför man försäljning utanför EU?

Vid en export av varor är det destinationslandet som tar ut moms av den utländska köparen eller transportföretaget. Försäljningsinkomsten exklusive moms vid varuförsäljning till personer i utlandet (export) skall tas upp som "Försäljning av varor utanför EU" i ruta 36 i skattedeklarationen för moms.

Hur bokföra EU moms?

Det momspliktiga beloppet för inköp av varor från andra EU-länder än Sverige bokförs normalt i kontogrupp 45. För att möjliggöra automatisering och inte behöva låta bokföringen styras av momsredovisningen så kan man använda sig av ett justeringskonto för omvänd moms, exempelvis konto 4599 "Justering, omvänd moms".

Vilket EU-land har lägst moms?

2019 uppgår den genomsnittliga momssatsen i EU till 21,5 procent. Lägst är den i Luxemburg (17 procent) och högst moms har Ungern (27 procent).