:

Hur arbetar man med barnkonventionen på förskolan?

Innehållsförteckning:

 1. Hur arbetar man med barnkonventionen på förskolan?
 2. Hur arbeta med barnkonventionen?
 3. Vad är barnkonventionen i skolan?
 4. Vad är konventionen om barnets rättigheter?
 5. När antogs Barnkonventionen?

Hur arbetar man med barnkonventionen på förskolan?

Övningen består av en rituppgift där barnen får lära sig om några av de grundläggande rättigheterna i barnkonventionen....Ni kommer att arbeta med följande:

 1. Kolla – Titta på filmen ”Vad är barnkonventionen” och berätta om barnkonventionen.
 2. Börja – Rituppgift. ...
 3. Fortsätt – Samtalsuppgift.

Hur arbeta med barnkonventionen?

Utgå från grundprinciperna – artikel 2, 3, 6 och 12 – till att börja med. Diskutera med barnen vad de innebär. Lyssna och ge barnen utrymme att lyfta sina tankar. Samtala i arbetslaget om hur ni ska förhålla er i samtalen med barnen så att ni gör ungefär lika.

Vad är barnkonventionen i skolan?

 • Barnkonventionen i skolan. Barnkonventionens syfte är att garantera alla barn deras mänskliga rättigheter. FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige ratificerade barnkonventionen utan reservationer 1990.

Vad är konventionen om barnets rättigheter?

 • Barnkonventionens syfte är att garantera alla barn deras mänskliga rättigheter. FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige ratificerade barnkonventionen utan reservationer 1990.

När antogs Barnkonventionen?

 • FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige ratificerade barnkonventionen utan reservationer 1990. Riksdagen har tagit beslut om att barnkonventionen ska bli svensk lag från den 1 januari 2020.