:

Vad krävs för att få Permitteringsstöd?

Innehållsförteckning:

 1. Vad krävs för att få Permitteringsstöd?
 2. Vad krävs för att få Korttidspermittera?
 3. Hur funkar Korttidspermittering?
 4. Hur ansöker man om Permitteringsstöd?
 5. Vem får permitteras?
 6. Hur Korttidspermitterar man?
 7. Får man permittera nyanställda?
 8. Vem betalar permitteringslön?

Vad krävs för att få Permitteringsstöd?

Permitteringsstöd förutsätter att arbetsgivaren

 • har drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter,
 • att svårigheterna har förorsakats av något förhållande utom företagets kontroll,
 • att svårigheterna rimligen inte kunde ha förutsetts eller undvikits av organisationen och.

Vad krävs för att få Korttidspermittera?

Det är upp till arbetsgivaren att bestämma om införande av korttidspermittering och hur länge personalen ska korttidspermitteras. Det kräver dock att förutsättningarna för korttidspermitteringen framgår av ett lokalt kollektivavtal eller av ett avtal med minst 70 % av personalen (ifall kollektivavtal saknas).

Hur funkar Korttidspermittering?

Korttidspermittering (även kallat korttidsarbete) kan användas när företag drabbas av tillfälliga och allvarliga ekonomiska problem till följd av något oväntat. I praktiken innebär det att anställda går ner i arbetstid under en period (permittering) samtidigt som staten lämnar ekonomiskt stöd till arbetsgivaren.

Hur ansöker man om Permitteringsstöd?

För att kunna ansöka om korttidsarbete behöver det finnas avtal med arbetstagarna. Du behöver även avtal för kompetensinsatser om du vill införa det. Läs mer om förutsättningarna för avtal och ladda ner avtalsmallar.

Vem får permitteras?

När ditt företag har mindre att göra och du under en tid inte kan erbjuda dina anställda jobb i samma utsträckning som tidigare har du som arbetsgivare alltså möjlighet att permittera. ... Det kan vara så att den anställde inte jobbar alls eller går ner i arbetstid under en period.

Hur Korttidspermitterar man?

Korttidspermittering, eller korttidsarbete som det heter, innebär att den anställde permitteras (blir arbetsbefriad med lön) 20, 40, 60 eller 80 procent av sin ordinarie arbetstid. ... Staten betalar stöd för en stor del av lönen för den tid som den anställde inte arbetar.

Får man permittera nyanställda?

Arbetsgivaren ska i möjligaste mån bemanna sin verksamhet med anställda som omfattas av korttidspermittering/korttidsarbete. Om det finns ett behov av att anställa en viss typ av kompetens, som inte finns bland de permitterade, kan det vara nödvändigt att nyanställa.

Vem betalar permitteringslön?

Arbetsgivarens skyldighet att betala permitteringslön är dock oförändrad. Arbetsgivaren vill använda sig av reglerna om korttidspermittering, vad innebär det? 90 procent av lönen. Staten går in med kraftiga subventioner till företagen för att täcka en del av kostnaden.