:

Vem ansöker om företagsrekonstruktion?

Innehållsförteckning:

  1. Vem ansöker om företagsrekonstruktion?
  2. Vad krävs för företagsrekonstruktion?
  3. Hur går en företagsrekonstruktion till?
  4. Vilka är de två förutsättningarna för att en domstol ska bevilja en ansökan om företagsrekonstruktion?
  5. Vem kan vara rekonstruktör?
  6. Hur ofta lyckas en företagsrekonstruktion?
  7. Vad ingår i ackord?
  8. Hur lång tid tar domstol?
  9. Vad händer efter en rekonstruktion?

Vem ansöker om företagsrekonstruktion?

Det är företaget eller den som vill ha betalt (borgenären) som ansöker i domstol om rekonstruktion. Om domstolen beviljar rekonstruktionen utser den en rekonstruktör. I en företagsrekonstruktion kan det ingå ett offentligt ackord. Det innebär att de som vill ha betalt får avstå från en del av sina krav.

Vad krävs för företagsrekonstruktion?

Krav för att tingsrätten ska besluta om företagsrekonstruktion. Det måste kunna antas att företaget, nu eller inom kort, inte kan betala sina förfallna skulder. Det måste finnas förutsättningar för rekonstruktionen att kunna leda till att företaget ordnar upp de ekonomiska problemen och att verksamheten blir lönsam.

Hur går en företagsrekonstruktion till?

En företagsrekonstruktion innebär att bolagets skulder fryses och inte får betalas under tiden rekonstruktionen pågår. Borgenärer kan inte heller utmäta sina fordringar via kronofogdemyndigheten eller försätta bolaget i konkurs. En rekonstruktion pågår under 3 mån, men kan förlängas till att pågå under maximalt 1 år.

Vilka är de två förutsättningarna för att en domstol ska bevilja en ansökan om företagsrekonstruktion?

Det måste kunna antas att företaget, nu eller inom kort, inte kan betala sina förfallna skulder. Det måste finnas förutsättningar för rekonstruktionen att leda till att företaget ordnar upp de ekonomiska problemen och att verksamheten blir lönsam.

Vem kan vara rekonstruktör?

Vem kan vara rekonstruktör? När ett bolag ansöker om företagsrekonstruktion ska bolaget i sin ansökan föreslå en rekonstruktör samt redogöra för dennes kompetens och lämplighet för uppdraget. ... Vem som helst kan vara rekonstruktör, med undantag för personer som är anställda vid domstolar eller Kronofogden.

Hur ofta lyckas en företagsrekonstruktion?

Företagsrekonstruktionerna ökar lavinartat och tre fjärdedelar misslyckas, visar siffor från Svenskt Näringsliv. ”Ofta är rekonstruktion den sista möjligheten för att undvika konkurs”, säger ekonomen Johan Kreicbergs.

Vad ingår i ackord?

Ackord innebär att gäldenären bara behöver betala en viss del av sina skulder eller får vänta med att betala skulderna, allt med syfte att undvika konkurs. Vid förhandlingen får borgenärerna rösta om de ska gå med på ackordsförslaget eller inte.

Hur lång tid tar domstol?

Om du som borgenär (den som personen/företaget har en skuld till) ansöker om någon annans konkurs kallar tingsrätten till en förhandling i domstolen inom två veckor. Skulle företaget eller personen medge att försättas i konkurs innan förhandlingen hunnit hållas kan rätten ställa in förhandlingen och ta beslutet direkt.

Vad händer efter en rekonstruktion?

Rekonstruktörens uppdrag avslutas Om rekonstruktören förfogat över företagets pengar på ett så kallat klientmedelskonto ska kontot stängas och pengarna återföras till företaget. Om företagets bank spärrat företagets egna konton och betalkort under rekonstruktionen kan dessa nu öppnas.