:

Hur anmäler man sitt barn till förskola?

Innehållsförteckning:

  1. Hur anmäler man sitt barn till förskola?
  2. Hur ställer man sig i kö till dagis?
  3. Hur mycket får man ha sitt barn på dagis?
  4. När kan man anmäla sitt barn till dagis?
  5. När sätta barn i kö till förskola?

Hur anmäler man sitt barn till förskola?

Gör ansökan om förskoleplats i god tid, helst minst ett halvår innan det är dags för ditt barn att börja på förskolan. Ansökan om förskoleplats gör du själv på din kommuns webbplats, där du också hittar anmälningsblanketten.

Hur ställer man sig i kö till dagis?

Ansök och följ din ansökan Ansök till förskola eller pedagogisk omsorg via e-tjänsten Förskola och fritidshem. Ködatumet räknas från det datum du ansökt om plats. Ditt barns sexmånadersdag är det tidigaste ködatumet som går att få, även om du kan ansöka tidigare.

Hur mycket får man ha sitt barn på dagis?

Kommunen måste erbjuda allmän förskola under minst 525 timmar om året. Det motsvarar i princip tre timmar om dagen under skolans terminer. Men det finns inget som hindrar att kommunen erbjuder fler timmar.

När kan man anmäla sitt barn till dagis?

Du kan söka till förskola först när ditt barn har fötts, men senast fyra månader innan det behöver en plats.

När sätta barn i kö till förskola?

Ansök minst fyra månader innan du vill ha plats. Du kan ställa dig i när som helst efter det att ditt barn är fött, men barnet kan tidigast placeras i förskolan när det har fyllt ett år. Det är enklare att få plats efter sommaren eftersom många barn i förskolan då går över till förskoleklass.