:

Hur växte Grekland fram?

Innehållsförteckning:

  1. Hur växte Grekland fram?
  2. Hur styrdes de grekiska stadsstaterna?
  3. Hur gick antikens Grekland under?
  4. Hur var demokratin i antikens Grekland?
  5. Vad kallas de två äldsta kända grekiska kulturerna?
  6. Vad kom grekerna på?
  7. Vilka var de grekiska stadsstaterna?
  8. Hur styrdes Aten i det antika Grekland?
  9. Var antikens Grekland en monarki?
  10. Vad hette Grekland förr i tiden?

Hur växte Grekland fram?

På 700-talet började grekerna därför att söka sig efter nya platser runt om i Medelhavet. Det var lättare att ta sig fram på havet än i det bergiga landskapet. Grekerna erövrade nya områden och skapade kolonier. De kallade även sina nya områden för Hellas.

Hur styrdes de grekiska stadsstaterna?

Tvärtemot vad man tidigare har trott var de östra stadsstaterna i antikens Grekland både demokratiska och självständiga. Varje stadsstat hade sin egen folkförsamling där alla myndiga manliga medborgare hade rätt att delta aktivt och ett råd som förberedde ärenden. ...

Hur gick antikens Grekland under?

Arkeologiska fynd tyder på att det för minst 400 000 år sedan fanns människor i det område som utgör dagens Grekland. Jordbrukssamhällen uppstod troligen runt 7000 f Kr. Indoeuropeiska folk slog sig ned i området cirka 3000 f Kr och förde med sig tekniken att gjuta brons.

Hur var demokratin i antikens Grekland?

Den atenska demokratin initierades först av Solon som konstruerade den i teorin. ... som demokratin realiserades i Aten. Medborgare var den som var fri man, minst 20 år gammal, jordägare och bodde inom stadsstatens område. Kvinnor, metoiker, slavar och barn var inte medborgare.

Vad kallas de två äldsta kända grekiska kulturerna?

Det som kan sägas vara den första grekiska kulturen är den minoiska kulturen som uppstod på Kreta runt 2 600 f.kr. Efter den minoiska så utvecklades den mykenska kulturen runt 1 400 f.kr., och denna kom att utvecklas även på det grekiska fastlandet.

Vad kom grekerna på?

När Grekland hade sin högkultur under antiken (800-200 f Kr) gjorde man vetenskap av stjärnskådningen. Grekerna tittade liksom mayafolken och babylonierna på hur planeterna, solen och stjärnorna rörde sig över himlen, för att avgöra hur stora de var och deras avstånd till varandra.

Vilka var de grekiska stadsstaterna?

Historia. De stadsstater som gett namn åt begreppet var de i Grekland under arkaisk tid (800-talet-480-talet f.Kr.), poleis (singular polis). De främsta var Aten, Sparta, Thebe och Syrakusa (på Sicilien).

Hur styrdes Aten i det antika Grekland?

Till en början styrdes Athen av en kung, men med tiden införde man ”demokrati” eller folkstyre. Nu var det inte hela folket som fick vara med, utan bara fria män över 21 års ålder som var medborgare i Athen. Man hade ”direkt demokrati”-varje person hade en röst.

Var antikens Grekland en monarki?

Den jordägande adeln tog makten i antikens Grekland när monarkin försvagades. Denna styrelseform kallas aristokrati. När adeln störtades leddes landet av flertalet envåldshärskare, tyranner. ... Monarki (envälde) – styrt av kungen.

Vad hette Grekland förr i tiden?

Antikens Grekland eller Antikens Hellas är en samlande benämning på den kultur i östra medelhavsområdet som hade sin storhetstid under antiken från 700-talet f.Kr. till 300-talet f.Kr. Området bestod av en mängd småstater som ofta stred inbördes men som samtidigt förenades av en gemensam kultur.