:

När ska riksfärdtjänst beviljas?

Innehållsförteckning:

 1. När ska riksfärdtjänst beviljas?
 2. Vad är riksfärdtjänst?
 3. Vad kostar en resa med riksfärdtjänst?
 4. Hur ansöker jag om färdtjänst?
 5. Vad är skillnaden mellan färdtjänst och riksfärdtjänst?
 6. Vem har rätt till riksfärdtjänst?
 7. Vad är färdtjänst?
 8. Hur gör man ansökan om riksfärdtjänst?
 9. Vad är riksfärdtjänsten?
 10. Var kan du ansöka om färdtjänst?

När ska riksfärdtjänst beviljas?

1. Grunder för riksfärdtjänst. Riksfärdtjänst är till för personer som har en stor och varaktig funktionsnedsättning, och som till följd av den måste resa på ett mer kostsamt sätt än andra personer.

Vad är riksfärdtjänst?

Om du planerar att göra en resa från en kommun till en annan inom Sverige kan det vara aktuellt att ansöka om riksfärdtjänst. Du kan bli beviljad riksfärdtjänst om din funktionsnedsättning medför att resan blir dyrare än vad som är normalt för andra eller att du inte kan resa på egen hand.

Vad kostar en resa med riksfärdtjänst?

Egenavgiftstabell

Vägavstånd i kilometerUpp t.o.m. 25 år26 år och uppåt
191 kr130 kr
1115 kr165 kr
1136 kr195 kr
1154 kr220 kr

Hur ansöker jag om färdtjänst?

Så här ansöker du om färdtjänst

 • Ta kontakt med din behandlande läkare eller din husläkare för att få ett läkarintyg.
 • Skicka läkarintyget till kommunen/stadsdelsförvaltningen där du är folkbokförd.
 • Du blir kontaktad av en utredare på kommunen/stadsdelsförvaltningen som bokar ett möte med dig.

Vad är skillnaden mellan färdtjänst och riksfärdtjänst?

Riksfärdtjänst gäller för resor till resmål utanför det område som din färdtjänst gäller för. ... Resorna kan bara ske i Sverige. Oftast får du riksfärdtjänst för att resa med tåg tillsammans med en ledsagare. Du kan istället få resa med en personbil eller ett specialfordon om du inte klarar att resa med tåg.

Vem har rätt till riksfärdtjänst?

Vem kan ha rätt att resa med riksfärdtjänst? Du som har en stor och varaktig funktionsnedsättning och därför måste resa på ett dyrare sätt än annars kan ha rätt att resa med riksfärdtjänst. Funktionsnedsättningen ska bestå längre än sex (6) månader.

Vad är färdtjänst?

Färdtjänstlagen anger att du ska ha en funktionsnedsättning som inte endast är av tillfällig art och som medför att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att använda allmänna kommunikationer. ... Att du har en funktionsnedsättning eller en diagnos utgör alltså i sig inte rätt till färdtjänst.

Hur gör man ansökan om riksfärdtjänst?

 • Ansökan om riksfärdtjänst. Ansökan om riksfärdtjänst görs hos den kommun där man är skriven eller hos den myndighet som kommunen överlämnat uppdraget till. Kommunen/myndigheten gör en bedömning utifrån funktionshindret och bifaller eller avslår ansökan. Kommunens/myndighetens beslut kan överklagas.

Vad är riksfärdtjänsten?

 • Riksfärdtjänsten är specialiserad på resor för personer med funktionshinder Resorna sker över hela landet med tåg, flyg, båt och samordnad taxi. Företaget är helt fristående från transportföretagen och kan därför alltid erbjuda kunderna det bästa resealternativet.

Var kan du ansöka om färdtjänst?

 • Du ansöker om färdtjänst hos den kommun som du är folkbokförd i, eller hos den myndighet som ansvarar för kollektivtrafiken i ditt län. Oftast finns det en färdtjänsthandläggare som kan hjälpa dig. I vissa regioner behöver du även ett läkarintyg när du ansöker om färdtjänst.