:

Hur säger man upp en VD?

Innehållsförteckning:

 1. Hur säger man upp en VD?
 2. Är en VD anställd?
 3. Kan en VD ta ut bonus?
 4. Vad gäller för anställda i företagsledning?
 5. Vad menas med företagsledande ställning?
 6. Är en VD arbetstagare?
 7. Vad ska en VD tänka på?
 8. Vilka ingår i Frikretsen?
 9. Vem bestämmer VD s lön?
 10. Varför behövs VD avtal?

Hur säger man upp en VD?

Den av er som vill säga upp anställningsavtalet behöver inte ange något skäl för det, och måste bara ta hänsyn till den avtalade uppsägningstiden. Istället kan du avtala om ett ekonomiskt skydd vid uppsägning, i form av en uppsägningstid och/eller avgångsvederlag. En skälig uppsägningstid för en vd är runt sex månader.

Är en VD anställd?

Enligt skatteverket bör ordinära VD-uppdrag hänföras till tjänsteinkomst då en VD normalt anses som arbetstagare och är inordnad i företagets löpande verksamhet. Endast i de fall då en konsult tar avgränsade VD-uppdrag i samband med sanering, rekonstruktion eller liknande kan arvodet faktureras från eget företag.

Kan en VD ta ut bonus?

Varför en VD inte ska omfattas av LAS Exempel på sådana bättre anställningsvillkor kan vara högre lön än övriga anställda, rätt till bonus, rätt till tjänstepension och en förhållandevis lång uppsägningstid från arbetsgivarens sida om minst sex månader.

Vad gäller för anställda i företagsledning?

Anställda i företagsledande ställning omfattas av övrig arbetsrättslig lagstiftning men omfattas oftast inte av villkoren i kollektivavtal. Därför behöver villkor som pension, sjuklön med mera regleras i det enskilda anställningsavtalet även om det finns kollektivavtal för övriga anställda.

Vad menas med företagsledande ställning?

En företagsledande ställning innebär att den anställde har en särskild förtroendeställning och utgör en förlängning av arbetsgivaren.

Är en VD arbetstagare?

En VD är anställd och har därför i praktiken en dubbel roll. Som anställd är han eller hon arbetstagare och har egna rättig- heter och skyldigheter enligt arbetsmiljölagen. Av personalen betraktas VD däremot i regel som arbetsgivare.

Vad ska en VD tänka på?

10 punkter som VD-avtalet bör innehålla

 • Tillträdesdag och arbetsuppgifter.
 • Lön, föräldralön och semester.
 • Arbetsplats och traktamente.
 • Arbetstid.
 • Pension, försäkringar och ersättning för sjukdom.
 • Konkurrensklausul.
 • Sekretess.
 • Uppsägning och uppsägningslön.

Vilka ingår i Frikretsen?

Personer i den så kallade frikretsen omfattas normalt inte av kollektivavtalen om ITP och TGL. delägare i aktiebolag, som själv eller tillsammans med maka, make, registrerad partner, föräldrar eller barn äger minst en tredjedel av aktierna.

Vem bestämmer VD s lön?

Ditt arvode som styrelseledamot bestäms vid bolagsstämman (8 kap. 23 a § aktiebolagslagen (ABL)). Vid beslut på bolagsstämman som inte utgör val fattas beslut genom majoritet, det vill säga det förslag som fått mer än hälften av de avgivna rösterna (7 kap. 40 § ABL).

Varför behövs VD avtal?

Avtala om sekretess och skadestånd Då er VD kommer att få tillgång till all företagshemlig information är det viktigt att anställningsavtalet innehåller ett ordentligt åtagande rörande sekretess, giltigt både under anställningstiden och under en period efter anställningens upphörande.