:

Var anmäler jag stöld?

Innehållsförteckning:

 1. Var anmäler jag stöld?
 2. Vad gör polisen med stöldgods?
 3. Vad är försök till stöld?
 4. Hur kan du göra en polisanmälan av stöld?
 5. Hur ska du anmäla dig till polisen?
 6. Kan du polisanmäla stöld via e-tjänst?

Var anmäler jag stöld?

Du kan anmäla stöld eller förlust via polisens e-tjänster. Är det ett pågående brott ring 112....Anmäl stöld eller förlust till polisen

 • cykel,
 • motorfordon,
 • id-handlingar och kontokort,
 • mobiltelefon,
 • djur.
 • fick- eller bagagestöld.

Vad gör polisen med stöldgods?

Polisen är skyldig att ta emot föremålet om polisen bedömer att det är ett hittegods. I vissa fall kan du få förvara hittegodset hos dig under den tid polisen söker efter ägaren. Det är polisen som avgör om du får förvara hittegodset hos dig eller om du ska lämna in det till polisen.

Vad är försök till stöld?

1 § BrB. För att dömas för försök till stöld så krävs det att man påbörjat utförandet av stölden. Med detta menas att man till exempel har tagit upp en vara och börjat gå mot butikens utgång. Brottet har inte påbörjats om man bara har tagit upp saken.

Hur kan du göra en polisanmälan av stöld?

 • En polisanmälan av stöld kan du göra på något av följande sätt På en polisstation (du hitta närmsta polisstation på polisens hemsida) Via telefon (telefonnummer 114 14) Via internet (om du har skyddad identitet ska du inte göra en anmälan via internet)

Hur ska du anmäla dig till polisen?

 • I första hand bör du anmäla på polisens hemsida, eller ringa oss på 114 14. Om du har utsatts för misshandel eller andra grova brott där det finns synliga skador bör du personligen besöka en polisstation för att göra en anmälan. Genom att spår och skador kan dokumenteras ökar polisens möjlighet att klara upp brottet.

Kan du polisanmäla stöld via e-tjänst?

 • Du kan polisanmäla stöld via e-tjänst. Är det ett pågående brott, eller en akut situation, ring 112.