:

Hur anmäler man skattefusk anonymt?

Innehållsförteckning:

  1. Hur anmäler man skattefusk anonymt?
  2. Hur kommer man undan med skattefusk?
  3. Kan man anmäla Skatteverket?
  4. Hur man begår skattebrott?
  5. Kan man anmäla någon till Skatteverket?

Hur anmäler man skattefusk anonymt?

Om du misstänker skattefusk rekommenderar jag dig att vända dig till Skatteverket. Du kan tipsa dem anonymt såvida du själv inte anger dina kontaktuppgifter. Enbart skatteverket kan ta del av dina kontaktuppgifter. Du kan fylla i en anmälan på deras hemsida, du hittar den via denna länk: Skatteverket.

Hur kommer man undan med skattefusk?

Flytta din verksamhet från Sverige. Om du är företagare, du behöver inte ens flytta ut i Sverige för att uppnå skattefördelar. Det håller du flyttar ditt företag. Du kan också lägga ut tillverkning och tjänster, det finns många svenska företag som gör det.

Kan man anmäla Skatteverket?

Skatteverket ser allvarligt på om en medarbetare inte följer de principer som anställda i staten har att följa. ... Om du som medborgare uppfattar att Skatteverket eller en enskild tjänsteman brister i dessa avseenden kan du göra en anmälan med hjälp av nedanstående formulär. Du behöver inte uppge ditt namn.

Hur man begår skattebrott?

Skattebrott kan bara begås avsiktligen genom att lämna oriktig uppgift till skatteverket eller att man underlåter att avlämna deklaration eller annan uppgift. Skattebrott kan inte begås genom slarv eller oaktsamhet. Skattebrott är ett så kallat farebrott.

Kan man anmäla någon till Skatteverket?

Skatteverket måste kunna identifiera vem tipset avser. Därför ska du om det går ange namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, firmanamn, webbplats eller andra uppgifter som kan underlätta utredning. Beskriv det misstänkta felet eller fusket, och under vilken tid du tror att det har pågått.