:

Hur anmäler man någon för djurplågeri?

Innehållsförteckning:

  1. Hur anmäler man någon för djurplågeri?
  2. Hur anmäler man länsstyrelsen?
  3. Var anmäler man vanvård av hund?
  4. Var anmäler man djurplågeri?
  5. Vad räknas som djurplågeri?
  6. Hur anmäler man hundägare?
  7. Var går gränsen för djurplågeri?

Hur anmäler man någon för djurplågeri?

Kontakta polisen vid pågående brott eller angrepp Om det är ett pågående brott eller angrepp, där du ser ägaren misshandla djuret eller där djuret attackerar människor eller andra djur, ska du kontakta polisen via 112.

Hur anmäler man länsstyrelsen?

Jag vill anmäla att ett djur far illa, hur gör jag? Du kan kontakta Länsstyrelsen på telefonnummer 010-224 96 00 vardagar klockan 9.00-11.00 och beskriva ditt ärende för en djurskyddshandläggare. Du kan också besöka oss.

Var anmäler man vanvård av hund?

Alla djur som hålls av människor omfattas av djurskyddslagen. Gör du en bedömning att djur far illa ska du göra en anmälan till länsstyrelsens djurskyddshandläggare. Här hittar du kontaktuppgifter på länsstyrelsens hemsida för ditt län .

Var anmäler man djurplågeri?

Kontakta polisen vid akuta ärenden Telefonnumret är 114 14. Vid pågående allvarlig situation ring 112. Vid misshandel av djur, till exempel om sett du någon sparka eller slå en hund, kontakta polisen för anmälan om djurplågeri.

Vad räknas som djurplågeri?

Djurplågeri är i svensk rätt ett brott enligt 16 kap 13 § brottsbalken, som innebär att någon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet otillbörligen utsätter djur för lidande, exempelvis genom att djuret misshandlas, överansträngs eller vanvårdas.

Hur anmäler man hundägare?

Länsstyrelsen tar emot anmälningar om misskötsel av tama djur. Du kan göra din anmälan genom att göra en webbanmälan eller ringa till oss. Du kan vara anonym när du anmäler via telefon. Kommunerna och polisen har hand om vissa andra ärenden som rör djur.

Var går gränsen för djurplågeri?

Där stadgas att den som "uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, genom misshandel, överansträngning eller vanvård eller på annat sätt, otillbörligen utsätter djur för lidande, dömes för djurplågeri till böter eller fängelse i högst två år".