:

Kan man få ersättning från Alfakassan?

Innehållsförteckning:

  1. Kan man få ersättning från Alfakassan?
  2. Vad behöver man för att söka a-kassa?
  3. Vad händer om man inte betalar Alfa kassan?
  4. Varför gå med i Alfakassan?
  5. Hur mycket ersättning får jag från A-kassan?
  6. Vad betyder preliminär utbetalning Alfakassan?
  7. När får jag min ersättning?

Kan man få ersättning från Alfakassan?

För att kunna få ersättning ska du uppfylla både grundvillkoren och arbetsvillkoret. Du kan antingen grundersättning eller inkomstbaserad ersättning. Vilken typ av ersättning du har rätt till beror bland annat på om du är ansluten till oss. Ersättningen är skattepliktig och räknas som pensionsgrundande inkomst.

Vad behöver man för att söka a-kassa?

Vad krävs för att få ersättning från a-kassa?

  • Du har jobbat i minst 6 månader med minst 60 timmar per kalendermånad under det senaste året.
  • Du har jobbat i minst 420 timmar under 6 sammanhängande månader, med minst 40 timmar i var och en av de 6 månaderna under det senaste året.

Vad händer om man inte betalar Alfa kassan?

Om du missar att betala en faktura kommer du att få en påminnelse vid nästa fakturautskick. Om du inte betalar din månadsavgift på 3 månader får du automatiskt utträde från oss på grund av bristande betalning. Du måste betala månadsavgiften för alla månader som du varit ansluten hos oss, inklusive de 3 sista månaderna.

Varför gå med i Alfakassan?

Varför ska jag vara med i en a-kassa? Att vara med i en a-kassa ger dig ekonomisk trygghet om du blir arbetssökande.

Hur mycket ersättning får jag från A-kassan?

Dag 1-100 kan man 80 procent av sin lön upp till 33 000 kronor. Har man en inkomstförsäkring via facket kan man 80 procent av hela sin lön. Dag 101-200 är den maximala ersättningen per dag 1000 kronor. Man kan fortfarande 80 procent av den tidigare lönen.

Vad betyder preliminär utbetalning Alfakassan?

Har du inte barn som är under 18 år ska du uppfylla ett nytt arbetsvillkor för att kunna få en ny ersättningsperiod. När du har cirka 70 ersättningsdagar kvar gör vi en preliminär kontroll för att se om du uppfyller ett nytt arbetsvillkor.

När får jag min ersättning?

Utbetalning varje vecka Vi betalar ut ersättning på torsdagar. Det innebär att du får utbetalning varje vecka om du skickar in en tidrapport i taget. Om du vill ha din ersättning utbetald var fjärde vecka kan du välja att skicka in fyra tidrapporter i taget.