:

Vad är smärt analys?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är smärt analys?
  2. Vad är skillnaden mellan nociceptiv smärta och neurogen smärta?
  3. Vad menas med Nociceptiv smärta?
  4. Vad är Kolikartad smärta?
  5. Vad betyder Nociceptiv smärta?
  6. Vad är en långvarig smärta?
  7. Vad kan akut smärta bestå av finns fyra varianter?

Vad är smärt analys?

Grunden i en smärtanalys är att få en somatisk diagnos och ta ställning till om patienten är färdigutredd. Man bör avgöra vilken typ av smärta det är fråga om, då det påverkar behandlingsvalet. Att återställa patientens basala hälsa är det primära.

Vad är skillnaden mellan nociceptiv smärta och neurogen smärta?

Neurogen smärta Den neurogena smärtans patofysiologi skiljer sig från den nociceptiva. Den uppstår till följd av en skada i nervsystemet på perifer eller central nivå. Denna skada leder till inflammatoriska förändringar, varefter känsligheten ökar på platsen för skadan.

Vad menas med Nociceptiv smärta?

Olika typer av smärta Nociceptiv smärta beror på någon form av vävnadsskada som kan uppstå vid en ytlig skada som exempelvis efter slag, skärsår eller brännskador. Problem i inre organ, som exempelvis hjärtat, kan uppfattas som smärta från vänster arm eller vänster sida av halsen.

Vad är Kolikartad smärta?

Kännetecknande för viskeral smärta är att den ofta uppkommer tillsammans med en aktivering av det autonoma nervsystemet. Detta yttrar sig i att smärtan uppkommer tillsamman med hyperhidros, förhöjt blodtryck, och illamående. Smärttypen vid den viskerala varianten är molande eller kolikartad, och dess utbredning diffus.

Vad betyder Nociceptiv smärta?

Nociceptiv smärta beror på någon form av vävnadsskada som kan uppstå vid en ytlig skada som exempelvis efter slag, skärsår eller brännskador. Problem i inre organ, som exempelvis hjärtat, kan uppfattas som smärta från vänster arm eller vänster sida av halsen.

Vad är en långvarig smärta?

Kronisk smärta – ett av de stora hälsoproblemen. Kronisk brukar man kalla smärta som pågått under en period av tre till sex månader eller längre. Nästan var femte person har pågående smärtproblem och sju procent lider av kronisk smärta. Samtidigt saknas bra smärtläkemedel.

Vad kan akut smärta bestå av finns fyra varianter?

Smärtan varierar beroende på vilka nerver som är skadade och kan upplevas som brännande, stickande, ilande eller diffust obehagligt molande smärta. Ibland finns också en stumhets- eller svullnadskänsla. Smärtan kan stråla ut i en arm eller ett ben. Smärtan komma i attacker eller vara ihållande över längre tid.