:

Vad gör djuren på vintern film?

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör djuren på vintern film?
  2. Vart bor älgar på vintern?
  3. Hur klarar sig haren på vintern?
  4. Vad gör djuren på vintern barn?
  5. Vilka djur går i dvala på vintern?
  6. Var är minken på vintern?

Vad gör djuren på vintern film?

Vad gör djuren i Sverige på vintern? En del djur är anpassade för att klara vintern, men många är inte det. Därför migrerar en del arter till varmare platser och andra går i vinterdvala. ... I filmen lär vi oss bland annat om hur gäss, älgar, igelkottar, ormar, björnar och sorkar klarar vintern.

Vart bor älgar på vintern?

Älgarna söker sig ofta till dalgångar där snötäcket är tunnare och där de kan beta av årsskotten på lövträd som asp, vide och rönn, säger Caroline Lundmark. Älgarna är även kända för att beta sönder tallplantor under vintern, något som inte uppskattas av skogsägarna.

Hur klarar sig haren på vintern?

Den byter till tjock-are päls inför vintern och bryr sig inte mycket om kyla. Till skillnad från fältharen blir skogsharen vit om vintern, det ger ett bra skydd när det är snö. Harens tänder är vassa som stämjärn, och knipsar enkelt av grenar och skott. ... Under vintern lever de främst på ljung och bärris.

Vad gör djuren på vintern barn?

Djuren har olika strategier för att klara vintern. Älgar och rådjur äter sig feta på hösten och bygger upp energireserver. Grävlingar och björnar skruvar ned ämnesomsättningen och går i ide. Skator, ekorrar och mårdar lägger upp förråd för vintern.

Vilka djur går i dvala på vintern?

Både igelkottar, buskmöss, hasselmöss och fladdermöss sover en nära-döden-liknande sömn under vintern. Deras kroppar blir lika kalla som omgivningen. Bara om djuren riskerar att frysa till is börjar de producera värme. Detta kallas dvala.

Var är minken på vintern?

Om vintern lever vildminken på fisk och det är väldigt svårt för tama minkar att lära sig dyka och fiska när de har tillbringat hela livet i en bur. De vilda minkarna däremot är duktiga jägare som har tagit sig in i den europeiska faunan snabbt och effektivt.