:

Hur funkar Arkitektprovet?

Innehållsförteckning:

  1. Hur funkar Arkitektprovet?
  2. Vart finns arkitektutbildning?
  3. När är Arkitektprovet?
  4. Hur mycket kostar Arkitektprovet?
  5. Vad ska man läsa om man vill bli arkitekt?
  6. Vad läser arkitekter?
  7. Är arkitektur svårt?
  8. Hur mycket får man i lön som arkitekt?

Hur funkar Arkitektprovet?

Arkitektprovet är i två delar. Den första delen gör man hemma (hemuppgift), om man går vidare får man komma till provdagarna för att göra del två på plats på någon av skolorna. De gånger jag har gjort provet har det enbart varit praktiskt, man får olika uppgifter som man på ett fritt och kreativt sätt ska lösa.

Vart finns arkitektutbildning?

På Arkitekturskolan på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm kan du under fem år utbilda dig till arkitekt. På Lunds Tekniska Högskola, LTH, läser du fem år och utbildar dig till arkitekt. På SLU Alnarp i Skåne kan du läsa till landskapsarkitekt. Du går fem år på Landskapsarkitektprogrammet.

När är Arkitektprovet?

Arkitektprovet genomfördes våren 2021 för antagning till arkitektutbildningarna vid Chalmers Tekniska Högskola (Chalmers), Arkitekturskolan vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Lunds Tekniska Högskola vid Lunds Universitet (LTH/LU) samt Umeå universitet (UmU).

Hur mycket kostar Arkitektprovet?

Ett syfte med Arkitektprovet är att bredda rekryteringen genom att öka möjligheterna för dem som inte kan komma in via betyg eller högskoleprov. Både Nyckelviksskolan och Arkitekturskolan Stockholm lyder under Myndigheten för yrkeshögskolan. Båda skolorna får statsbidrag och kostar 32 000 kronor per läsår.

Vad ska man läsa om man vill bli arkitekt?

Om du vill blir renodlad arkitekt eller landskapsarkitekt omfattar utbildningen 300 högskolepoäng, det vill säga fem års heltidsstudier. Utbildningen till inredningsarkitekt och planeringsarkitekt är på 180 högskolepoäng (kandidatexamen) och en masternivå om 120 poäng, det vill säga tre år + två års studier.

Vad läser arkitekter?

Under utbildningen är det centrala ämnet arkitektur. Du får lösa arkitekturuppgifter i projektform och utöver det läser du kurser i arkitekturens teori och historia, arkitekturteknik och konstnärliga ämnen. Arkitektutbildningen är organiserad i tre år på grundnivå följt av två fördjupningsår på avancerad nivå.

Är arkitektur svårt?

Var studierna svåra? Arkitektutbildningen vid universitetet kräver väldigt mycket av dig. Man måste jobba hårt och de sista dagarna innan inlämningen av ett projekt kan det förekomma att man inte får så mycket sömn. Men man har det ändå alltid roligt.

Hur mycket får man i lön som arkitekt?

Arkitekters lön Dels beroende på vilken sektor du jobbar inom (privat, kommunal eller statlig) samt vilken roll du har (medverkande arkitekt, handläggande arkitekt, ansvarig arkitekt eller chefsarkitekt). Medianlönen ca 10 år efter examen kan alltså hamna mellan 33 500 kr och 54 000 kr per månad.