:

Hur Sjukanmäler man sig på gymnasiet Kristianstad?

Innehållsförteckning:

  1. Hur Sjukanmäler man sig på gymnasiet Kristianstad?
  2. Hur ser man sitt schema på Unikum?
  3. Hur anmäler man frånvaro på Unikum?
  4. Vad kostar Unikum?
  5. Vad är Unikum familj?

Hur Sjukanmäler man sig på gymnasiet Kristianstad?

Frånvaroanmälan för barn och elev görs innan skoldagen börjar av vårdnadshavare via Edlevo app. Myndiga elever frånvaroanmäler via Unikum och EdlevoElev. Du kan bara frånvaroanmäla ditt barn en dag i taget, idag eller imorgon.

Hur ser man sitt schema på Unikum?

Unikum är ett smidigt och proffsigt verktyg som samlar dokumentation, SKA och dialog i samma app/plattform. Med Närvaro & Lämna Hämta behöver inte personalen byta verktyg för att hantera scheman eller dokumentation av barnens utveckling.

Hur anmäler man frånvaro på Unikum?

Du anmäler ditt barns frånvaro enklast via appen Unikum Familj....Hur du anmäler frånvaro i appen Unikum familj

  1. Logga in i appen och välj Frånvaro i menyn.
  2. Välj vilket barn det gäller och ange dag.
  3. Du kan anmäla hel dag eller del av dag. Glöm inte att kontrollera att tiden stämmer.

Vad kostar Unikum?

Vad gäller om jag vill prova Unikum Förskola? Om ni väljer ett provpaket så har ni inga förpliktelser att fortsätta, och det kostar ingenting att prova under 30 dagar. Ni kan meddela när som helst under er prövotid om ni inte vill fortsätta.

Vad är Unikum familj?

Unikum är Sveriges mest använda verktyg för pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan och skolan. Totalt har mer än 1 miljon barn, pedagoger och rektorer i Sverige tillgång till Unikum genom sina kommuner, förskolor och skolor.