:

Kan tandläkare neka vård?

Innehållsförteckning:

  1. Kan tandläkare neka vård?
  2. Måste man gå till tandläkaren?
  3. Hur ändrar man tandläkare?
  4. Vem kontrollerar tandläkare?
  5. Vad gör man om man inte har råd att gå till tandläkaren?
  6. Hur Sen får man vara till tandläkaren?

Kan tandläkare neka vård?

Är privattandläkaren utanför organisationen kan du framföra klagomål eller synpunkter till mottagningen, men du har också möjlighet att anmäla en vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Om du inte är nöjd med din behandling hos Folktandvården klagar du hos patientnämnden i din region.

Måste man gå till tandläkaren?

Har du friska tänder brukar det räcka med en undersökning vartannat eller vart tredje år. Har du flera gamla lagningar som behöver kontrolleras eller problem med tandlossning rekommenderar vi en årlig koll. Regelbundna besök är viktigt och lönar sig i längden. Det minskar risken för stora och kostsamma behandlingar.

Hur ändrar man tandläkare?

Om du vill byta tandläkare kontaktar du bara den nya tandläkaren du skulle vilja ha. Du kan finna en ny tandläkare här. Det är dock en bra idé att kontakta tandläkaren eller kliniken på förhand för att se om det kommer lösa ditt problem.

Vem kontrollerar tandläkare?

IVO granskar IVO utövar tillsyn över tandvården.

Vad gör man om man inte har råd att gå till tandläkaren?

Även om du inte har råd att betala på en gång kan du ändå få hjälp om du har ett akut behov av tandvård. ... Annars är tandläkaren skyldig att hänvisa till en jourmottagning eller någon annan tandvårdsmottagning som erbjuder akut tandvård. Om du inte kan betala vid själva besöket får du en räkning.

Hur Sen får man vara till tandläkaren?

Uteblivande vuxna över 18 år. Om du skulle du bli sjuk eller andra förhinder uppskattar vi om du meddelar oss snart som möjligt. Då hinner vi erbjuda tiden till någon annan. Uteblir du eller avbokar din tid senare än 24 timmar innan tar vi ut en avgift om du är vuxen och har fyllt 18 år.