:

Hur anmäler man sig på Schoolsoft?

Innehållsförteckning:

 1. Hur anmäler man sig på Schoolsoft?
 2. Hur man sjukanmäler sig själv från skolan?
 3. Hur ser man närvaro i Vklass?
 4. Hur tar man bort Frånvaroanmälan?
 5. Hur använder man SchoolSoft?
 6. Hur gör man frånvaro?
 7. Kan man se sin frånvaro?

Hur anmäler man sig på Schoolsoft?

Anmäl frånvaro hel dag: Markera Hel dags frånvaro, klicka på Anmäl frånvaro den dag det gäller. Så fort du har klickat ändras texten till Frånvaro anmäld och din anmälan är gjord. Observera att du enbart kan anmäla idag och framåt i tiden. För att anmäla bakåt i tiden måste du kontakta skolan.

Hur man sjukanmäler sig själv från skolan?

Anmäl frånvaro via Vklass telefontjänst

 1. Detta gäller för vårdnadshavare och myndig elev. Du som vårdnadshavare kan anmäla ditt barns frånvaro på Vklass.se eller via en automatisk talsvarstjänst. ...
 2. Så här gör du: ...
 3. Ny anmälan varje dag. ...
 4. Ta bort frånvaro. ...
 5. Mail till vårdnadshavare. ...
 6. Du som har tillfälligt personnummer.

Hur ser man närvaro i Vklass?

Håll musen över en lektion och välj Registrera närvaro på lektionen. Där kan du sedan markera skolk/ogiltig frånvaro, sjukfrånvaro/giltig frånvaro och närvaro. Du kan även ange sen ankomst, det som i Vklass kallas avvikelsetid.

Hur tar man bort Frånvaroanmälan?

Vuxenkontakt/elev kan endast avsluta frånvaroanmälningar som den själv har skapat via webbinloggning eller appen. En anmälan som har gjorts via telefon kan bara ändras av skolpersonal. Om du har flera barn kopplade till dig behöver du välja barn först, finns endast ett barn är det förvalt.

Hur använder man SchoolSoft?

SchoolSoft App har gjort vissa förändringar inför hösten. Tidigare fanns en app för alla men nu finns är appen uppdelad i en version för Personal och en för Vårdnadshavare/elever. När du ska logga in första gången måste du leta upp din skola. Ikonerna hittar du längst ner på appsidorna.

Hur gör man frånvaro?

Vårdnadshavare och myndiga elever kan anmäla frånvaro via Vklass talsvarstjänst (tonvalstelefon). Frånvaroanmälan görs för hela det dygn man ringer in eller från den tid man ringer in. Vilket av de två som gäller kan ställas in under Skolkonfiguration.

Kan man se sin frånvaro?

Frånvarobevakning är en prenumeration av en rapport som visar frånvaro över viss procent eller antal frånvarande dagar i sträck. Flera olika roller i systemet kan prenumerera på rapporten, exempelvis rektor och vårdnadshavare.