:

Vad krävs för att få jobb inom HR?

Innehållsförteckning:

 1. Vad krävs för att få jobb inom HR?
 2. Varför vill du jobba inom HR?
 3. Hur mycket tjänar en HR?
 4. Vad är HR utbildning?
 5. Hur blir man HR-specialist?
 6. Vad tjänar en HR koordinator?
 7. Vad innebär det att jobba inom HR?
 8. Vad gör en Human Resources?
 9. Hur mycket tjänar en HR assistent?
 10. Vad tjänar en HR Coordinator?
 11. Vad kan man göra som HR-specialist?
 12. Vad är en HR-assistent eller HR-administratör?
 13. Vilken utbildning leder till att få jobb som HR-specialist?

Vad krävs för att få jobb inom HR?

Högskoleutbildning krävs. Exakt vilken utbildning som leder till att man kan få jobb som HR-specialist är svårt att svara på, det finns många olika passande högskoleutbildningar, t. ex kan man ta generell kandidatexamen med påbyggnadsutbildning i Arbetslivspedagogik - lärande, utveckling och ledarskap i organisationer.

Varför vill du jobba inom HR?

Några av de främsta anledningarna till att man väljer en karriär inom HR är möjligheten att påverka flera aspekter inom organisationen, att hjälpa till med medarbetarutveckling samt spela en avgörande roll när det kommer till att fatta strategiska affärsbeslut.

Hur mycket tjänar en HR?

Marknadslönen 2021 för HR-specialister ligger mellan 36 000 och 48 000 kronor per månad. I uppgifterna ingår eget arbete avseende personaladministrativt utredningsarbete inför förhandlingar och avtalsfrågor, personalutveckling, utbildnings- och arbetskraftsbehov, rekrytering och socialt arbete med mera.

Vad är HR utbildning?

Personalen är organisationens viktigaste resurs. Att förstå hur människor och organisationer fungerar och kan utvecklas är vad HR-programmet handlar om. Utbildningen erbjuder dig kurser för att möta arbetslivets framtida behov.

Hur blir man HR-specialist?

För att söka jobb som HR-specialist bör du ha akademisk examen som inriktar sig mot personal, HR och arbetsmiljöfrågor. En utbildning från ett kandidat eller magisterprogram med inriktning personal och arbetsvetenskap kommer utan tvekan att öppna dörrar för dig.

Vad tjänar en HR koordinator?

En HR-koordinator har ingångslön som ligger mellan 30 000* till 35 000* kronor. En normal HR-koordinator lön ligger sedan mellan 40 000* och 45 000* kronor i månaden. Lönen varierar givetvis med ansvar och arbetsplats.

Vad innebär det att jobba inom HR?

HR är en förkortning av Human Resources. Som HR-chef är du ansvarig för din arbetsgivares personalresurser samt den eventuella HR-avdelning som arbetar med och sköter rekryteringen, kompetensutvecklingen och personalvården.

Vad gör en Human Resources?

HR-avdelningens huvuduppgifter är att: ge råd och stöd till chefer i HR-frågor. ge råd och stöd till medarbetare. utveckla HR-processer, metoder och verktyg för bland annat rekrytering, kompetensutveckling, ledarskap, lönebildning, arbetsmiljö, likabehandling och samverkan.

Hur mycket tjänar en HR assistent?

En utbildad HR-assistent har ingångslön strax under 30 000* kronor. En HR-assistent med ett par års erfarenhet tjänar mellan 32 000* och 35 000* kronor per månad.

Vad tjänar en HR Coordinator?

En HR-koordinator har ingångslön som ligger mellan 30 000* till 35 000* kronor. En normal HR-koordinator lön ligger sedan mellan 40 000* och 45 000* kronor i månaden. Lönen varierar givetvis med ansvar och arbetsplats.

Vad kan man göra som HR-specialist?

 • Som HR-Specialist kan man antingen bli anställd på ett företag eller erbjuda sina tjänster som konsult. Som personalansvarig och anställd i en organisation är man arbetsgivarens representant och i arbetet kan det ingå att representera företaget på till exempel rekryteringsmässor, arbetsmarknadsdagar och andra evenemang.

Vad är en HR-assistent eller HR-administratör?

 • HR-assistent eller HR-administratör - En ingångsposition som fungerar som den första kontaktpunkten för alla HR-relaterade frågor och hanteringen av allt personalrelaterat pappersarbete samt dokumentation, t.ex. anställningskontrakt. HR-ansvarig – ansvarsområden innefattar rekrytering, lön, utbildning, sjuk- och frånvarofrågor, ...

Vilken utbildning leder till att få jobb som HR-specialist?

 • Exakt vilken utbildning som leder till att man kan få jobb som HR-specialist är svårt att svara på, det finns många olika passande högskoleutbildningar, t.ex kan man ta generell kandidatexamen med påbyggnadsutbildning i Arbetslivspedagogik - lärande, utveckling och ledarskap i organisationer.