:

Får man jobba när man är 12 år?

Innehållsförteckning:

  1. Får man jobba när man är 12 år?
  2. Vad kan man jobba med när man är 12 år?
  3. Får man sommarjobba när man är 13 år?
  4. Får man sommarjobba när man är 11?
  5. Hur länge får man jobba om man är 17 år?
  6. Hur kan man tjäna pengar när man är 12?
  7. Vad kan jag jobba med när jag är 16 år?
  8. Vilka jobb kan en 13 åring ha?
  9. Hur mycket tjänar man som 13 åring?
  10. Får man jobba när man är 11 år?

Får man jobba när man är 12 år?

Den som är under 13 år får inte arbe- ta, men vissa undantag finns enligt 12 § i föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3). Undantagen handlar om mycket lätta och ofarliga arbetsuppgifter inom den närmsta fa- miljen utan andra anställda.

Vad kan man jobba med när man är 12 år?

12 år. Du kan ta enklare arbeten, exempelvis sälja majblommor och jultidningar – om dina föräldrar ger tillstånd. Vill du jobba som statist eller skådespelare går det också bra, men då måste du eller den som vill anlita dig först ansöka om tillstånd från Arbetsmiljöverket.

Får man sommarjobba när man är 13 år?

Sommarjobb 13 år En bra chans för alla som fyllt 13 år är att ansöka om sommarjobb. Det vanligaste sättet att tag i ett sommarjobb för 13-åringar är att söka genom kommunen du bor i. I stort sett samtliga Sveriges kommuner någon form av sommarjobb eller feriejobb för ungdomar.

Får man sommarjobba när man är 11?

Är man sugen på att sommarjobba under lovet eller jobba extra medan man studerar och är under 18 år, finns det några saker som man ska känna till om hur mycket och när man får jobba. För att lov att jobba i Sverige krävs det att du är minst 13 år gammal.

Hur länge får man jobba om man är 17 år?

Arbetstider för ungdomar Ungdomar får arbeta högst 8 timmar per dag och högst 40 timmar per vecka. Om det behövs med hänsyn till arbetsuppgifterna eller övriga arbetsförhållanden gäller ett undantag från den här regeln. Då får ungdomar istället arbeta upp till 8 timmar per dag i genomsnitt på en sjudagarsperiod.

Hur kan man tjäna pengar när man är 12?

Många i den här åldern kan tjäna extrapengar genom att hjälpa till med hushållssysslor, som att klippa gräset eller att plocka ur diskmaskinen. Du kan även syssla med hobby-uppdrag under korta perioder, som till exempel att sälja jultidningar eller majblommor.

Vad kan jag jobba med när jag är 16 år?

16-åring och chef kanske inte passar alla, då kan du istället börja söka jobb. Du får ju trots allt arbeta med nästan alla jobb som inte kräver utbildning. Jobba i butik, restaurang, telefonförsäljning, eventpersonal eller inom äldreomsorgen - vanliga jobb för 16-åringar.

Vilka jobb kan en 13 åring ha?

Barn mellan 13 och 15 år får ta enklare och riskfria arbeten, till exempel assistera i en kiosk. Barnet får inte arbeta ensamt eller ansvara för kassan. Han eller hon får heller inte arbeta med farliga maskiner eller kemikalier. Arbetsgivaren måste ha ett intyg från förälder där de godkänner att barnet arbetar.

Hur mycket tjänar man som 13 åring?

Det finns ingen lag som säger exakt vad en trettonåring ska tjäna, utan det ligger hos arbetsgivaren och kollektivavtalet. Lönen kan vara allt från 30–80 kronor i timman. Ett av de vanligaste jobben för ungdomar på 13 år är att dela ut reklam av olika former.

Får man jobba när man är 11 år?

För ungdomar gäller att arbetstiden inte får hindra skolgången eller möjligheten att ta till sig skolundervisningen. Ungdomar får arbeta högst 8 timmar per dag och högst 40 timmar per vecka. Om det behövs med hänsyn till arbetsuppgifterna eller övriga arbetsförhållanden gäller ett undantag från den här regeln.