:

Hur långt går en modern dieselmotor?

Innehållsförteckning:

 1. Hur långt går en modern dieselmotor?
 2. Hur varm ska kylarvätskan vara?
 3. Hur varmt blir motoroljan i en motor?
 4. Hur länge kan man förvara alkylatbensin?
 5. Vad är en dieselmotor?
 6. Vad är centralt i dieselmotorn?
 7. Hur ökar kompressionstakten i dieselmotorn?
 8. Vad är dieselmotorns glödstift?

Hur långt går en modern dieselmotor?

En modern bils motor går utan större problem går 35000+ mil utan större ingrepp förutsatt att den fått lite service där ägaren kontrollerat vätske och olje nivåerna regelbundet.

Hur varm ska kylarvätskan vara?

Hos de flesta moderna bilar ligger den normala drifttemperaturen mellan 75° C och 105° C. När du startar bilen börjar kylvätska cirkulera runt i motorn. När den når 80–90° C låter termostaten kylvätskan strömma in i kylaren för att svalna innan den återgår till motorn för att ta upp mer värme.

Hur varmt blir motoroljan i en motor?

Både oljan och själva motorn mår bäst vid en oljetemp runt 100 grader. Vid högre temperaturer accelerar oljans oxidationsprocess. För låg temperatur (under 95 grader) är inte heller bra eftersom oljan ska plocka upp motorns kondensvatten samt bränsle, vatten och annat som blåser förbi kolvarna.

Hur länge kan man förvara alkylatbensin?

Svar: Om dunkarna har stått torrt och svalt, utan stora temperaturväxlingar, kan bränslet vara bra i ett par, tre år. Men i en oisolerad trädgårdsbod kan det ju ibland vara hett och ibland frysgrader och då bildas det kondens i dunkarna, speciellt om det bara finns lite bränsle kvar.

Vad är en dieselmotor?

 • En dieselmotor är en förbränningsmotor konstruerad med principen för en kolvmotor, där bränslet tillsätts först i kompressionsfasens slutskede, till skillnad från exempelvis ottomotorn (bensinmotorn). Motortypen uppfanns av och är uppkallad efter tysken Rudolf Diesel.

Vad är centralt i dieselmotorn?

 • Centralt i dieselmotorn är insprutningssystemet. Det reglerar motorns effekt och har stor påverkan på verkningsgrad och avgasemissioner. Under hela dieselmotorns historia har man strävat efter högre och högre insprutningstryck. I början var det knappt 100 bar och numera är det bar som gäller.

Hur ökar kompressionstakten i dieselmotorn?

 • Under kompressionstakten ökar luftens temperatur i en dieselmotor så mycket att bränslet självantänder när det under högt tryck sprutas in i kompressionstaktens slutskede. Under detta skede vänder kolven och kraft leds ner till vevaxeln via vevstaken genom den tryckstegring som uppstår då förbränningsgaserna expanderar.

Vad är dieselmotorns glödstift?

 • Dieselmotorns glödstift är tillverkat av hårt kolstål; en elektrisk ström gör att det glöder. När insprutningssystemet sprutar in diesel-luftblandningen i förbränningskammaren, antänds den även vid låga motortemperaturer. Uppvärmningsprocessen tar 5-30 sekunder.