:

När ska man få besked om provanställning?

Innehållsförteckning:

  1. När ska man få besked om provanställning?
  2. Hur länge får en provanställning pågå?
  3. Hur lång är uppsägningstiden för din provanställning?
  4. Vad är provanställningen för arbetsgivaren?
  5. Kan du avbryta din provanställning i förtid?

När ska man få besked om provanställning?

Din arbetsgivare har alltså rätt att avsluta din provanställning i förtid av i stort sett vilken anledning som helst. Däremot ska ett sådant besked lämnas två veckor innan anställningen avslutas och du har rätt till överläggning med arbetsgivaren kring beskedet.

Hur länge får en provanställning pågå?

  • Enligt 6 § lagen om anställningsskydd (LAS) får en provanställning pågå i högst sex månader. Om arbetsgivaren inte vill att anställningen ska fortsätta efter det att prövotiden har löpt ut måste meddelande om detta lämnas till arbetstagaren (samma sak gäller omvänt).

Hur lång är uppsägningstiden för din provanställning?

  • Tänk också på att uppsägningstiden kan vara olika lång. Om det krävs skriftligt besked till din arbetsgivare för att avbryta din provanställning kan du använda dig av texten nedan. Även om det inte krävs, rekommenderas att du gör det skriftligen för tydlighets skull, ifall det skulle bli tvist med din arbetsgivare.

Vad är provanställningen för arbetsgivaren?

  • Syftet med provanställningen är att arbetsgivaren ska få möjlighet att pröva en person i befattningen innan den går över i en fast anställning. Om du går med på det när du tackar ja till jobbet, har en arbetsgivare alltså rätt att anställa dig på prov i upp till sex månader, innan anställningen övergår till en tillsvidareanställning ...

Kan du avbryta din provanställning i förtid?

  • En provanställning är en osäker anställningsform eftersom din arbetsgivare när som helst kan avbryta anställningen. Arbetsgivaren behöver inte förhandla, utan kan avsluta din provanställning utan att ange något skäl för uppsägningen. Även du som anställd har rätt att avbryta provanställningen i förtid.