:

Vad är en infiltrationsanläggning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en infiltrationsanläggning?
 2. Vad är en Filterbädd?
 3. Vad är en Tvåkammarbrunn?
 4. Vad är en infiltrationsanläggning?
 5. Vad är en infiltrationsbädd?
 6. Vad krävs för infiltration av avloppsvatten?
 7. Vad är infiltration i markbaserad rening?

Vad är en infiltrationsanläggning?

Infiltration kan liknas vid naturens egen reningsmetod, som oftast är den effektivaste vid lokal avloppsrening. Ett traditionellt infiltrationssystem består av slamavskiljare och fördelningsbrunn där flödet delas upp till spridarrör på ett lager av tvättad sten ovanpå infiltrationsytan.

Vad är en Filterbädd?

I en anläggning för avloppsinfiltration renas avloppsvattnet genom att det rinner genom jordlager och sipprar via marken till grundvattnet. ... En infiltration renar avloppsvattnet efter att det gått igenom en slamavskiljare(trekammarbrunn vanligast).

Vad är en Tvåkammarbrunn?

En slambrunn för svartvatten innehåller vanligtvis tre kammare och kallas därför en trekammarbrunn och slamavskiljare för BDT-vatten består oftast av bara två kammare och kallas då tvåkammarbrunn. Samlingsnamn för dessa två typer är flerkammarbrunnar eller enskilda avlopp.

Vad är en infiltrationsanläggning?

 • Infiltration. I en infiltrationsanläggning renas vattnet genom att det rinner genom naturliga jordlager och sprids via marken till grundvattnet. I marken sker naturlig rening av vattnet genom biologiska, fysikaliska och kemiska processer.

Vad är en infiltrationsbädd?

 • Infiltrationsbädd. En infiltrationsbädd är ett bra sätt att ta hand om BDT-vatten men marken måste kunna släppa igenom, ta emot och leda bort vattnet. En infiltration som bara tar emot BDT-vatten kan vara något mindre än en som även tar emot avfall från toaletten. Läs mer om infiltrationsbäddar här.

Vad krävs för infiltration av avloppsvatten?

 • Med enbart infiltration finns ingen möjlighet till kretslopp av närsalter från avloppsvattnet. Drift och skötsel. En infiltrationsanläggning kräver mycket lite tillsyn och skötsel. ... För rening av BDT-vatten räcker en tvåkammarbrunn. När WC är anslutet krävs trekammarbrunn.

Vad är infiltration i markbaserad rening?

 • Infiltration: Reningen sker i de naturgivna marklagren. Markbädd: Bädden grävs ur och marken ersätts med markbäddssand. Biomoduler: En förstärkning av den biologiska reningen i markbaserad rening. Infiltration. I en infiltrationsanläggning renas vattnet genom att det rinner genom naturliga jordlager och sprids via marken till grundvattnet.