:

När Senast söka föräldrapenning?

Innehållsförteckning:

  1. När Senast söka föräldrapenning?
  2. Hur länge har du rätt till sjukpenning?
  3. Vad är sjukpenninggrundande inkomst?
  4. Vad kostar sjukpenning från Försäkringskassan?
  5. Hur beskriver Försäkringskassan sjukpenning och rehabilitering?

När Senast söka föräldrapenning?

Kom ihåg att ansöka senast 90 dagar efter att du tagit ut den första dagen med föräldrapenning. Ansök gärna för en så lång period som möjligt så rullar utbetalningarna på smidigt.

Hur länge har du rätt till sjukpenning?

  • Efter 90 dagar har du rätt till sjukpenning om du inte utföra ditt vanliga arbete eller något annat arbete som din arbetsgivare kan erbjuda. Dag 181–365. Efter 180 dagar har du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra något arbete på den vanliga arbetsmarknaden.

Vad är sjukpenninggrundande inkomst?

  • Den sjukpenninggrundande inkomsten är högst 8,0 prisbasbelopp, vilket 2019 motsvarar 372 000 kr/år eller 31 000 kr/månad. Du kan få sjukpenning på ”normalnivå” i högst 365 dagar (inom en ramtid av 450 dagar). Därefter kan du få sjukpenning som är något lägre än 75 procent av din sjukpenninggrundande inkomst.

Vad kostar sjukpenning från Försäkringskassan?

  • Du ansöker själv om sjukpenning från Försäkringskassan. Sjukpenningen är något lägre än 80 procent av din månadslön, upp till ett tak på 8,0 prisbasbelopp (ändrades från 7,5 prisbasbelopp till 8,0 prisbelopp den ).

Hur beskriver Försäkringskassan sjukpenning och rehabilitering?

  • I vägledningen 2015:1 Sjukpenning, rehabilitering och rehabiliteringsersättning beskriver Försäkringskassan hur det bör eftersträvas att den försäkrade i förväg informeras om den bedömning som Försäkringskassan avser att göra när en ny bedömningsgrund ska tillämpas i rehabiliteringskedjan.