:

Hur ska språket vara i ett gymnasiearbete?

Innehållsförteckning:

  1. Hur ska språket vara i ett gymnasiearbete?
  2. Hur långt får ett gymnasiearbete vara?
  3. Hur många ord ska ett gymnasiearbete vara?
  4. I vilken ordning skriver man gymnasiearbete?
  5. Hur refererar man i ett Gymnasiearbete?
  6. Hur refererar man i Gymnasiearbetet?
  7. När skriver man gymnasiearbete?
  8. Hur lång ska en avgränsning vara?
  9. När skriver man Gymnasiearbete?

Hur ska språket vara i ett gymnasiearbete?

Språket i en uppsats ska vara fackligt och korrekt. Det ska därför inte innehålla oklara uttryck såsom ”man ska”, ”man tänker” eftersom det inte går att veta vem denne ”man” är.

Hur långt får ett gymnasiearbete vara?

Gymnasiearbetet är en uppgift om 100 gymnasiepoäng. Målet med gymnasiearbetet skiljer sig mellan yrkesprogrammen och de högskoleförberedande programmen. Gymnasiearbetet på yrkesprogrammen ska visa att eleven är förberedd för att arbeta inom de yrkesområden programmet riktar sig mot.

Hur många ord ska ett gymnasiearbete vara?

40 ord (detta beror givetvis på t. ex. om du lägger in en annan kurs i gymnasiearbetet).

I vilken ordning skriver man gymnasiearbete?

Alla gymnasiearbeten ska ha en innehållsförteckning. I den ska kapitelrubriken anges till vänster och sidangivelsen stå till höger på sidan. En bra inledning ska väcka intresse och leda in läsaren i ämnet.

Hur refererar man i ett Gymnasiearbete?

Det finns olika system för att referera till källor i löpande text. De vanligaste kallas Harvardsystemet och Oxfordsystemet. I Harvardsystemet används parenteser i den löpande texten där författare, utgivningsår samt eventuellt sidhänvisning ingår. Resterande information anges sedan i referenslistan.

Hur refererar man i Gymnasiearbetet?

Kom ihåg att alltid ha din frågeställning i bakhuvudet under tiden du arbetar med gymnasiearbetet. Här skriver du titeln på ditt arbete. Förstasidan innehåller uppsatsens titel och eventuell underrubrik, ditt namn, skolans namn och läsår, samt din handledares namn.

När skriver man gymnasiearbete?

Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning utifrån de fakta du presenterar. Du bör använda flera källor och förhålla dig kritiskt och självständigt kring till dessa.

Hur lång ska en avgränsning vara?

Cirka en halv A4-sida / ca 120 ord – på engelska. Abstract ska placeras direkt efter titelbladet. Lyft fram syftet med Gymnasiearbetet. Beskriv kortfattat metod, frågeställningar, analys/diskussion.

När skriver man Gymnasiearbete?

Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning utifrån de fakta du presenterar. Du bör använda flera källor och förhålla dig kritiskt och självständigt kring till dessa.