:

Hur lång är en a uppsats?

Innehållsförteckning:

  1. Hur lång är en a uppsats?
  2. Hur skriver man en bra metod?
  3. Hur lång ska en sammanfattning vara uppsats?
  4. Hur lång är en B uppsats?
  5. Vilken nivå är magisteruppsats?
  6. Vilken analysmetod ska jag använda?

Hur lång är en a uppsats?

Den uppsatsen är vanligen c:a 10 sidor lång (+/- 5 sidor) och omfattar 7,5hp.

Hur skriver man en bra metod?

Metod. Metodbeskrivningen är en viktig del av din uppsats då mycket av din trovärdighet skapas här. Det är i metodkapitlet som du berättar vad du har gjort, och förklarar varför. Du ska också beskriva hur du samlat in ditt material, vilka avgränsningar du gjort och hur du kommer att analysera det material du samlat in.

Hur lång ska en sammanfattning vara uppsats?

Sammanfattningen bör vara max 1 sida lång oavsett hur lång uppsatsen är. Ett bra sätt att skriva en bra sammanfattning kan vara att skriva en eller ett par meningar om varje kapitel i uppsatsen, det vill säga inledning, syfte, teori, metod, resultat, analys, diskussion och slutsats.

Hur lång är en B uppsats?

Författandet av B-uppsatsen är enskilt arbete. Det är tillåtet att arbeta parvis eller max 3 per- soner. Även om man skriver tillsammans med någon annan gäller regeln att uppsatsen ska vara ett självständigt arbete. Uppsatsens längd är max 5000 ord för ensamförfattare och max 5700 ord för 2- och 3- manslag.

Vilken nivå är magisteruppsats?

Tidigare har det varit vanligt att skriva uppsatser på varje avklarad nivå (A-D) medan det numera förekommer framförallt innan examen, exempelvis 7,5 högskolepoäng B-uppsats (numera grundnivå) inför tvåårig högskoleexamen, 15 högskolepoäng kandidatuppsats på C-nivå (numera grundnivå) inför kandidatexamen, och 15 eller ...

Vilken analysmetod ska jag använda?

Välj metod utifrån syfte, problemformulering och avgränsning Vilken metod du kommer att använda i ditt utredningsarbete bestäms av utredningens syfte (länk till sidan Syfte), din problemformulering (länk till sidan Problemet) och de avgränsningar (länk till sidan Avgränsningar) du gör.