:

Vad ska stå i en bakgrund?

Innehållsförteckning:

 1. Vad ska stå i en bakgrund?
 2. Vad ska stå i en innehållsförteckning?
 3. Vad ska man tänka på när man skriver en uppsats?
 4. Hur ska ett sidhuvud se ut?
 5. Vad kännetecknar ett bra examensarbete?

Vad ska stå i en bakgrund?

Bakgrunden ska ge läsaren den bakgrundsinformation hen behöver för att förstå i vilket sammanhang din undersökning gjorts. Beroende på omfattningen av din text ingår bakgrunden ibland i inledningskapitlet och står ibland som ett eget kapitel. Om du är osäker på vad som gäller – prata med din läraren eller handledare.

Vad ska stå i en innehållsförteckning?

En innehållsförteckningen måste korrekt återspegla rapportens rubriker samt nivåerna på dessa. Den kan se ut på lite olika sätt men oavsett utseende ska det vara lätt för läsaren att orientera sig i arbetet.

Vad ska man tänka på när man skriver en uppsats?

Planera arbetet

 1. Sök vetenskapliga artiklar.
 2. Läs och sammanfatta artiklar.
 3. Skriv preliminärt problem och syfte.
 4. Välj material att undersöka.
 5. Skriv om materialet.
 6. Skriv preliminär inledning.
 7. Välj metod.
 8. Skriv om metoden.

Hur ska ett sidhuvud se ut?

Sidfot och sidhuvud Kapitelrubrik, rapporttitel eller författarnamn kan stå i sidhuvudet. Sidnummer står då i sidfoten. Sidhuvudet är dock inte mer än två rader. En tunn linje kan läggas i sidhuvudets nederkant för att avskilja det från texten.

Vad kännetecknar ett bra examensarbete?

Fem tips för ett bra examensarbete

 1. Välj uppsatsämne med omsorg. Andreas: – Välj ett ämne som du är intresserad av och som du känner att du kommer ha användning för när du börjar arbeta. ...
 2. Planera uppsatstiden väl. ...
 3. Ta vara på tiden med handledaren. ...
 4. Var öppen för att tänka om. ...
 5. Ta hjälp av andra.