:

Hur tar man Bastest?

Innehållsförteckning:

  1. Hur tar man Bastest?
  2. När tas Bastest?
  3. Hur länge ska blodpåsar sparas?
  4. Får undersköterskor ta Bastest?
  5. Hur mycket innehåller 1 påse blod?

Hur tar man Bastest?

Vid BAS-test görs blodgruppskontroll och antikroppsscreening av mottagaren. MG-test (mottagare-givare) är en förenlighetsprövning som krävs om blodmottagaren har irreguljära erytrocytantikroppar. Utvalda blodenheters erytrocyter testas mot blodmottagarens plasma (tidigare kallades detta korstest).

När tas Bastest?

Prov för Blodgruppering , BAS-test och MG-test skall vara högst 3 dagar gammalt vid undersökningen. Det är viktigt att se till att provet inte blir utspätt t. ex om man tar provet ur koppling till dropp.

Hur länge ska blodpåsar sparas?

Spara alltid blodpåsen i läkemedelskylskåpet i 24 timmar efter blodtransfusionen. Följesedeln ska sitta kvar på blodpåsen. Den ska tuggas när påsen kasseras.

Får undersköterskor ta Bastest?

BAS –test och blodgruppering skall alltid utföras av sjuksköterska. Kapillär blodprovstagning av blodsocker kan delegeras. Alla som har delegering för insulingivning ska även inneha reell kompetens att ta kapillärt blodsocker och delegering av denna arbetsuppgift.

Hur mycket innehåller 1 påse blod?

Röda blodkroppar till en av påsarna, trombocyter och plasma till två andra. Vita blodkroppar filtreras bort. Detta innebär att dina 4,5 dl blod kan hjälpa upp till tre patienter som var och en får den blodkomponent hen behöver.