:

Vad är att tolka en text?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är att tolka en text?
  2. Hur gör du för att kunna förstå en text?
  3. Hur skum läser man?
  4. Vad är Sökläsa?
  5. Vad betyder Läs?

Vad är att tolka en text?

Att läsa mellan raderna är en tolkning av en händelse eller situation som finns i en text. Tolkning kräver att man för det första förstår situationen och sätter in det som sägs (uttalandet) i rätt sammanhang. Ett enkelt exempel: när du kommer hem säger din mamma till dig att det ligger smutsiga kläder på golvet.

Hur gör du för att kunna förstå en text?

För att förstå texten krävs det ofta förkunskaper och referensramar. Det kräver ett ordförråd och en förmåga att även förstå det som faktiskt inte står explicit i texten, att kunna läsa mellan raderna. Detta är en förmåga som måste tränas och den träningen får man genom att faktiskt läsa.

Hur skum läser man?

När man skumläser en text, läser man kvickt igenom den för att bilda sig en uppfattning om innehållet. Man kan fokusera på rubriker, kärnmeningar och bilder. När man skriver för webben kan det vara intressant att veta hur man skriver texter för att de ska gå lätt att skumläsa för den som besöker en webbplats.

Vad är Sökläsa?

Sökläsning: att leta efter det man vill veta i en text utan att läsa allting. Skumläsning: För att få en idé om textens innehåll läser du mer än vid sökläsningen, men du läser långtifrån allt. Djupläsning: När du behöver förstå texten och måste läsa den mer noggrant.

Vad betyder Läs?

Läsning är avkodning, förstående och tolkande av text. I de flesta moderna språk använder man läs- och skrivtecken. Oförmåga att läsa, på grund av avsaknad av utbildning i detsamma, benämns analfabetism. ... Att med tal återge text som man läser kallas för högläsning.