:

Vad händer när man slutar med letrozol?

Innehållsförteckning:

  1. Vad händer när man slutar med letrozol?
  2. Hur lång tid tar det för letrozol att gå ur kroppen?
  3. Hur länge kan man leva med spridd bröstcancer?
  4. Kan man bli gravid när man äter tamoxifen?
  5. När på dagen ska man ta letrozol?
  6. Vad krävs för att man ska kunna behandla cancer med hormonbehandling?
  7. Vad innehåller tamoxifen?

Vad händer när man slutar med letrozol?

Tidigare försök på djur har visat att letrozol, efter en paus i medicineringen, kan ge ny och större effekt på själva cancerutvecklingen. Avbrotten kan eventuellt bidra till att dämpa den resistensutveckling som sker under lång behandling.

Hur lång tid tar det för letrozol att gå ur kroppen?

Letrozol® har kort verkningstid och går snabbt ur kroppen. Om läkemedlet fungerar som det är tänkt får man vanligen ägglossning cirka en vecka efter att den sista tabletten i en kur tagits. Man kan själv kontrollera att ägglossning sker med hjälp av ägglossningstest som finns att köpa på Apoteket.

Hur länge kan man leva med spridd bröstcancer?

Idag är det uppskattningsvis 5 500 kvinnor som lever med spridd bröstcancer och 1 500 kvinnor insjuknar årligen. Man kan leva olika länge med sjukdomen, men i genomsnitt lever hälften av dessa patienter kortare än tre år2.

Kan man bli gravid när man äter tamoxifen?

Behandling med Tamoxifen sätter ner fertiliteten men det finns ändå en liten risk för graviditet under behandlingen. Eftersom preparatet kan ge fosterskador rekommenderas kvinnor i fertil ålder att använda preventivmedel.

När på dagen ska man ta letrozol?

Behandlingen för att möjliggöra ägglossning sker oftast med stimulering av tabletter, Letrozol, som intas under cykeldag 3-7 i menscykeln. En ultraljudskontroll görs därefter lite senare i cykeln för att kontrollera att en ägglossningsblåsa håller på att bildas, vilket tyder på att ägglossning snart kommer att ske.

Vad krävs för att man ska kunna behandla cancer med hormonbehandling?

En förutsättning för att den ska ges är att tumören innehåller hormonreceptorer. Det är mottagare i cellen för det kvinnliga könshormonet östrogen. Hormonet bidrar till att eventuellt kvarvarande tumörceller kan fortsätta att dela sig.

Vad innehåller tamoxifen?

Den aktiva substansen är tamoxifencitrat motsvarande tamoxifen 20 mg. Övriga innehållsämnen är: laktosmonohydrat, magnesiumstearat, natriumstärkelseglykolat, povidon, mikrokristallin cellulosa och potatisstärkelse.